Bra om vapen i riksdagen!

Hur många vetenskapliga utredningar måste göras för att politiker ska kunna ta till sig att gangsterskjutningarna inte har ett smack med landets idrottsskyttar och jägare att göra? Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har vid minst två tillfällen gjort omfattande studier som slår fast att de lagliga vapenägarnas vapen inte är något problem.

Forskaren Erik Lakomaa vid Handelshögskolan i Stockholm har nyligen kommit fram till samma slutsats som BRÅ. Men odugliga politiker och en slapp rikspolischef fortsätter låta en usel ämbetsman som Peter Thorsell vara verksamhetsansvarig för vapenärenden hos Polismyndigheten.

Peter Thorsell

Peter Thorsell

Det betyder beslut i strid med grundlagen som istället baseras på Thorsells personliga tyckanden. En skandal.

Mitt i denna sörja som polisens vapenhandläggning består av så presenterar, helt överraskande, det erkännes, en partimotion som både är klartänkt och pricksäker. Här är ett ordagrant citat från motionens inledning:

Inledning

Sverige har idag en relativt hård lagstiftning för innehav av legala vapen. Reglerna för innehav och förvaring har skärpts i flera omgångar de senaste årtiondena och samtidigt kan man observera hur allt färre legala vapen och militära vapen används av kriminella. Av allt att döma använder sådana personer istället sig av insmugglade illegala vapen. Den senaste statistiken visar att av de senaste tio årens totalt 971 skjutvapenbrott är det endast ett par om året som kan kopplas till legala eller tidigare legala vapen. Samtidigt stjäls ytterst få vapen från privata ägare när man ställer stölderna i relation till hur många inbrott som begås och hur många vapen det faktiskt finns i svenska hem (ungefär 1,8 miljoner totalt). Med andra ord är det inte situationen för de legala sportskyttar och jägare som är aktiva i Sverige som behöver skärpas utan snarare problematiken med insmugglade vapen. Det är värt att komma ihåg att jakt- och sportskyttehobbyn är en stor folkrörelse i Sverige och lagstiftningen på området måste också ta hänsyn till det legitima intresse som medborgarna har för en meningsfull fritid.

Vapenfobi

Den mögliga rättssörjan i polisens vapenhandläggning tog fart när landet hade en justitieminister som har vapenfobi. Laila Freivald (s) hatar vapen mer än hundar. Det satte sina spår. Men övriga partier då? Vad gjorde de åt rättsrötan? Svar: Ingenting. På senare tid har Liberalernas talesman i rättsfrågor kritiserat polisens långa handläggningstider av vapenlicenser. Men det har JO också gjort. Flera gånger. Så då är väl det PK då?

Tyvärr kommer väl beröringsskräcken att missgynna vapenägarna eftersom den

Kent Ekeroth (SD) vapenmotionär

Kent Ekeroth (SD) en av de nio vapenmotionärerna

ypperliga partimotionen 2016/17:2443 kommer från Sverigedemokraterna. Men gör som jag, distansera dig från vem som är avsändare och kolla om sakinnehållet känns acceptabelt. Här är länken, klicka på blå text: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sveriges-vapenlagstiftning_H4022443

Text: Lars-Kristian Bergh

Kommentarer


I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.
 1. R. Olsson tycker:

  I Bananrepubliken Sverige tillåter regeringen en statlig myndighet, rikspolisstyrelsen och nu polismyndigheten, att inte bara ignorera lagen utan också fatta myndighetsbeslut med eget tyckande som enda grund. Då har demokratin krackelerat. Det blev ingen som helst ändring under de åtta alliansåren med Ask som justitieminister. Trots att Ask var väl medveten om problemet med fuskande och ohederliga vapenansvariga från sin tid som ledamot i rikspolisstyrelsen.

  Är det annat än pinsamt att det är först sedan Sverigedemokraterna etablerat sig som riksdagsparti som det kommer väl genomtänkta förslag på förändringar. Bl a att polisen ska fråntagas vapenhandläggningen.

 2. SD har ju fått i invandringsfrågan. Hade övriga partier agerat som nu fem år tidigare hade riket sparat 240 miljarder kronor som kunde gått till välfärden. Nu är det tyvärr en apart fråga som de motionerar om.

  • Ola Korsfeldt tycker:

   En mycket välgrundad och genomtänkt motion från en SD-politiker, som måste beaktas. Man ska också komma ihåg att förvaringen av vapen hos jägare, sportskyttar och hos militären är rigorös och därmed är de
   ganska svåråtkomliga för kriminella.

   • redaktionen tycker:

    Motionen är en s k kommittémotion vilket betyder att den är godkänd av partiledningen och underskriven av flera ledamöter. I det här fallet nio stycken från SD. Bildtexten har efter din kommentar förtydligats.

   • Ingvar tycker:

    Javisst, instämmer. De avsågade hagelgevärens tid är förbi. Det har i decennier formligen vällt in vapen i landet både från gamla sovjet via Estland och från Balkan. Forskarnas underlag är ju från NFC som konstaterar att runt 97 % av alla beslagtagna vapen inte stammar från Sverige. Att angripa skyttar och jägares vapen är tacksamt men är helt verkningslöst mot dräggens skjutande.