Minister från Lilla Sovjet till försvar

Alexander Wendt. Landstingsråd som gillar privata kiosker.

En landstingsminister, formellt landstingsråd, Alexander Wendt (M) går i svaromål angående den sovjetinspirerade kioskpolitiken i Blekinge.

Läs mera om Lilla Sovjet i Blekinge