Sameby vilseleder

Några ansamlingar av hus finns inte och begreppet sameby vilseleder den som saknar kunskap om rennäringen. I stället handlar det om landområden stora som kommuner eller län. Därför bör begreppet sameby avskaffas och ersättas med företagsnamn.

Renägarföretagen ställer kraven och driver frågorna angående rätten till jakt och fiske på statens marker i fjällen.

Det finns inga byar med ansamling av hus som heter Girjas, Talma eller Sirges. Alla kan liknas vid företagsnamn som används med stora bokstäver för att hålla ovetande i fortsatt okunskap.

Här tror många i vårt avlånga land att massvis med riktiga byar är berörda.

Alla har ursprung

Sanningen är att dessa samebyar är enorma landytor likt kommuner eller län, tillhörande Sverige.

Företagen kunde i stället heta AB Girjas, Talma renägarförening, och så vidare. Då skulle alla frågor få en mer likställd status och behandling.

Kraven som ställs och debatteras gäller 50 procent av landets yta, men endast 0,00085 procent av vår befolkning (cirka 85 personer) som har betydande inkomst av renar.

Jämför med alla transportföretag med tusentals anställda som snart är på knä på grund av drivmedelspriserna. Vilka urtida rättigheter kan de luta sig mot?

Alla människor har ett urminnes ursprung. Många jobbar och bor sida vid sida med de flesta i renskötseln, dag ut och dag in. Alla får göra olika avkall i sina liv, på olika sätt under århundraden.

Vem som var först på plats för 6.000 år sedan? Vem vet. Vilken betydelse har det i dag?

Insyn saknas

Renen används alltid som hävstång i debatten, speciellt riktat mot det stora flertalet svenskar som inte vet eller har någon insyn i renskötsel eller renar.

Rikssamernas ordförande har framfört vikten av total betesro för renarnas existens. Därmed kraven på ensamrätt till fjällvärlden samt totalt 50 procent av Sverige för renskötarna (renskötseln).

Vad har det med jakt- och fiskerättigheterna att göra? Ingen har krävt minskade ytor för renen.

Beslutsfattare och övriga svenskar har endast en romantiserad, klagofylld bild av rennäringen.

Suveräna rättigheter

Sommartid transporteras renarna med långtradare till fjälls, förutom koncessions- och skogsrenägarnas renar. Till fjälls är det omöjligt att störa renar sommartid, i bästa fall ser man dem på långt håll på en snöfläck.

Varför ska renägarna med familjer och godtyckligt erkända, ha suveräna rättigheter vad gäller jakt, fiske (nätfiske), byggnation, vägar, motorfordonstrafik både i och utanför nationalparker, sommar som vinter?

Det är emot allt vad demokrati och allemansrätt står för. Renskötseln försämras inte för att dessa ”låsta museer” blir tillgängliga för alla svenskar under samma premisser, då ingen ens kan störa renarna.

Godkänt umgänge

Vintertid drivs eller transporteras renarna till skogslandets tätbebyggelse, industriområden, närhet till flygplatser med jetflyg, trafik med tung trafik, järnvägar, slalombackar och elljusspår. Ja, till precis allt som renar inte klarar av enligt renskötselns störningsprofetior.

Plötsligt är alla människor och verksamheter som i övrigt är bannlysta av renskötseln, godkänt umgänge till renar med fungerande fodersök.

Försvinner i tusental

Från februari till april–maj är de flesta renarna kvar i skogslandet. Pimpelfiskare ser inga renar till fjälls.

Dessa påstått störda renar lyckas också försvinna i tusental på kalfjället när kommunalråd och andra letar med helikopter. Då ifrågasätts synen hos kommunalråd, följaktligen också hos piloterna.

När ska dubbelmoralen och desinformation bli allmänt känd och raderas ut i försöken att föra okunniga bakom ljuset och öppna ögonen hos beslutsfattare?

Allt det som rennäringen anser vara negativt vrids till att det handlar om en fientlig inställning mot renskötseln från övriga svenskar i dessa trakter.

Allt kan inte vinnas med att hets mot folkgrupp eller rasismstämpel lindas in i slutpläderingarna, då sakliga argument med sunt förnuft saknas.

Odemokratisk belägring

Låt inte renskötselns krav få föra vidare denna redan i dag odemokratiska belägring av stora delar av vårt land, knutet till ett envälde att bestämma vilka som godkänns i rennäringen.

Jämför med att byåldermän eller intresseföreningar skulle diktera villkor för vilka som får bedriva hästavel, fåravel, slaktdjursuppfödning eller på annat sätt begränsa människors yrkes- eller levnadsval.

Allt detta hålls vid liv genom populistisk högljuddhet riktad till okunniga beslutsfattare och folk som aldrig varit i vardaglig kontakt med rennäringen.

Det lobbas med detta, för att befästa en exklusiv ensamrätt som i slutändan genererar pengar.

Inte självklart

En förstärkning av den samiska kulturen för alla med någon koppling (släktskap) genom århundraden är inte självklar. Vem är nog mycket same och hur? Vilka ska godkännas i sådant oetiskt urval?

Detta odemokratiska monopol som rennäringen redan förfogar över gällande enorma statliga marker och inom näringen, hör inte hemma i ett modernt, föränderligt, demokratiskt samhälle.

Alla har plats och kan umgås om viljan finns. Vi umgås ju dagligen i vardagens samhälle.

Text: Sivert Öderyd

Foto: Lars-Kristian Bergh

 

3 Kommentarer

  1. Carl Persson

    renägarna lever på bidrag och ingen vågar säga nej för då skriker dom rasism! Fuskar gör dom också. Dom har tusentals oregistrerade renar som är detsamma som svarta renar och svarta pengar från skumma uppköpare.

  2. Sune P.

    det är inte lite tröttsamt detta med att hela Sveriges samlade arbetande skattebetalare ska subventionera några hundra renägare som ska få stoppa annan verksamhet på 50 procent av hela Sveriges yta. Renägarna har en gräddfil i lagstiftningen. Inga vanliga lagar gäller för renägande samer. Vanvård är ok. Bidrag med 100 procent när de bygger. Bidrag till löner med 100 procent för säsongsanställda vid deras fiskecamper och förtjänsten behåller dom själva. Inte konstigt att avnligt folk blir provocerade. Oanständigt med denna gräddfil. Här har du landets riktiga adel. Överklass.

  3. Curth

    sameby är en ekonomisk förening. formellt. du kan kalla det en slakteriförening. men visst är det gulligt med sameby…gillar nog stockholmarna.

Rätta bloggen

Vi tar tacksamt emot påpekanden om upptäckta brister eller fel. Skriv till oss, gå till Om Berghs Blogg i övre menyraden.

Ställ upp för barnen

BRIS Stödföretag

Norma

En smart app för både idrottsskyttar och jägare finns att gratis ladda hem. Även hemladdare och dem som sysslar med långhållsskytte får här avancerad hjälp för att räkna ut vilka data eller avdriftskompenseringar som kan behövas. Finns för både Apple och Android. På svenska.

Vapenägarna

Sveriges vapenägares förbund hjälper sina medlemmar navigera rätt bland polisens snåriga regler och blanketter. Förbundet driver också kostnadsfritt överklagningsärenden åt medlemmar.

Stjärnadvokat som imponerar

Advokat Sven Severin är inte bara en erfaren jurist och en skicklig processförare. Han har i fallet Karl Hedin också visat ett gediget kunnande och kommer minutiöst väl förberedd till domstolsförhandlingarna.

Advokat Sven Severin
Severin Advokater

Epost: sven.severin@severinadvokater.se
Telefon  040-446700 eller  0705817473

Anonymt

 

Du kan lugnt lämna tips och om du vill vara anonym så får du samma lagliga källskydd på Berghs Blogg som du får hos Sveriges radio eller på Expressen. Berghs Blogg drivs med tillstånd av Myndigheten för press, radio och TV. MPRT brukar den förkortas. Det kommer brev anonymt med tips. Ofta görs inget med tipset för att det inte går att fråga om kompletterande information .

Att flyga 37 Viggen

Det är inte hemligt. Det bara verkar så… På flera platser kan du från en riktig cockpit flyga 37 Viggen i simulator. 

En häftig upplevelse som kräver din uppmärksamhet men i gengäld ger dig en adrenalininjektion som går utanpå det mesta. Jag har nyligen besökt F 15 flygmuseum i Söderhamn  Foto: Jonathan Lundkvistoch flugit 37:an i 60 minuter. Dessutom fikat och ätit Sveriges godaste sockerkaka.

Tack till bakerskan Eva Rystedt!

Foto: Jonathan Lundkvist

 

Nybygge

Berghs Blogg har genomgått en teknisk uppdatering och ett antal smärre tekniska fel har korrigerats. Arbetet har utförts av KFORM, Tobias Johansson.

Logo KForm

Sveriges bästa korvar