Trafikvärkets inkompetens

En pulsåder stängs av i sex timmar. Av en statlig myndighet. 100 000 fordon drabbades till enorma kostnader och stort lidande för många människor. Det blev konsekvensen av att Trafikverket den 27 september stängde av Södra länken i sex timmar. Helt i onödan.

Södra länken

Södra länken består av ett tunnelsystem som byggts för drygt 5 miljarder skattekronor. När Trafikverkets tjänstemän inte kunde manövrera nödljus och bommar i händelse av en allvarlig olycka inne i tunnelsystemen sittandes på ändan vid datorn, då stängde man av en av Stockholms vitalaste pulsådror.

Säkerhet

Säkerheten ska inte åsidosättas hur som helst. Men Trafikverket skulle naturligtvis skickat iväg ett gäng fysiska varelser med kommunikationsradio till tunnelsystemen, sådär en 6-8 personer hade räckt för att hålla säkerheten intakt. Okey för ett stopp på kanske en kvart så att akutpersonalen hade hunnit fram. Men nejdå, hellre sitta kvar med rumpan i kontorsfötöljen och ringa runt till tekniker som kunde få igång datorerna igen.

Händer en olycka inne i en tunnel som är kilometerlång så kanske trafiken helt eller delvis måste stoppas så att ambulanser och eventuell räddningsinsats kan ta sig fram och agera på en olycksplats. Därför finns både bom och röda stoppljus i infarternas mynningar. En levande person med stoppskylt eller en polisbil vid mynningen är lika effektivt som en datorstyrd vägbom med rödljus. Förmodligen är det så illa att bommen inte kan fällas manuellt. Den misstanken ligger nära till när bristen på kompetens och förmåga till improvisation är skrikande tydlig. Och det är just vad den är i detta tragikomiska förlopp.

Rullande huvud?

Trots en onödig trafikvärk, tror någon att något huvud kommer att rulla, att någon får kicken eller omplaceras snett nedåt sidan, på grund av detta? Det skulle i så fall vara osvenskt så det förslår. Här i detta medelmedelmåttornas härliga rike (för medelmåttor) utkrävs ytterst sällan något ansvar. Ansvar är mest ett ord som bara används som kosmetika när det gäller att försvara höga löner. Inte när det gäller att ansvar kanske borde utkrävas. 

I Sverige kan landstingsägda Storstockholms lokaltrafik hålla passagerare instängda på pendeltåg i två timmar utan att få sparken. Landstingspolitikerna kan mygla vid upphandlingar, alltså bete sig rent kriminellt, utan minsta konsekvens. Och som nu, Trafikverket låter tjänstemän hålla en trafikled stängd i sex timmar mitt på dagen när 150 000 fordon ska använda leden. Vad blir följden? Kommer MSB, Myndigheten för samhällsberedskap, att utreda händelsen?

Södra länken Foto: Lars-Kristian Bergh

Alla tekniska system är sårbara. Men med kvalificerade chefer har vi tänkare som förutser teknikfel och som har reservsystem och planer för att manövrera bommar och lyktor med handkraft och batteridrivna rödljus. Det mest sårbara är uppenbarligen den inkompetenta bemanningen som här på Trafikverkets region Stockholm. Medelmåttor? Eller sitter inkompetensens morötter högre upp i elfenbenstornet?

Svenskarna är såååå ängsliga och så angelägna att vara slätstrukna och vattenkammade. I Tyskland eller Frankrike hade Trafikverkets idiotstopp inte kunnat hända. Där vet direktörerna att stolen rycks undan direkt om de inte kan förklara sig på ett godtagbart sätt. Idiotbeslut är naturligtvis omöjliga att förklara bort.

Men i Sverige behövs inga förklaringar. Här får man inte sparken. Här pratar man bara, dricker kaffe och äter en Mazarin till. Möjligen, om mediadrevet ligger på, tillsätts en utredning. ”Vi måste titta på detta”, kommer man säga. Titta?

Text: Lars-Kristian Bergh