Polismästare Claes Johansson är inte så noga med tolkningen av vapenreglerna

Under tio år var polismästare Claes Johansson ansvarig för utformningen av vapenregler och vapenlagstolkningar på rikspolisstyrelsen. Han var inte särskilt noga med lagen själv, när lagen inte passade hans åsikter.

”Claes Johansson (RPS) förklarade ganska arrogant att Sverige är ett av världens vapentätaste länder med 2 miljoner skjutvapen fördelade på 700.000 vapenägare samt att alla illegala skjutvapen en gång varit legala. Det spelar ingen roll om de inte stulits eller förkommit i Sverige, antalet vapen i Sverige måste minskas för att komma åt problemet med illegala vapen (sic).

Claes Johansson, rikspolisstyrelsen. Inte så noga med lagen.

Vidare framförde han åsikten att Soft Air Guns borde förbjudas och att luftvapen bara borde få säljas av den som har vapenhandlartillstånd. Luftvapen över 4,5 mm kaliber borde vara generellt tillståndspliktiga. Dessutom borde RPS få mandat att även klassificera vissa kraftiga 4,5 mm luftvapen som generellt tillståndspliktiga. Enligt Claes beslagtogs ca 1700 skjutvapen under förra året (men SKL uppger att de fick in knappt ett tusental för undersökning. Var är resten ? = Min anm).

Enligt Claes uppfattning skall alla licenser tidsbegränsas och licenser för alla som inte är aktiva (både skyttar och jägare) skall dras in. Om man återupptar skyttet eller jakten får man söka nytt tillstånd. Han avslutade dock med att föreslå innehavstillstånd för köksknivar”. Slut citat.

Plats: Riksdagen

Minnesanteckningar från seminariet ”Lätta vapen – stora problem” den 28 maj 2003.

Karin Enström (m) presenterade riksdagens förening mot spridning av lätta vapen. Föreningen bildades 2002 och medverkande är bl a Röda Korset, Rädda Barnen, skytteorganisationerna, RPS, FMV, Justitiedepartementet, tullen, Utrikesdepartementet, Svenska vapenägarföreningen, Kristna Fredsrörelsen och Svenska freds o Skiljedomsföreningen. Seminariet var det tredje i ordningen och alla som kunde tänkas ha något information eller idéer i ämnet hade inbjudits.

Christina Ulfsparre (RK) redogjorde för en Temoundersökning som genomförts. Resultatet biläggs. Bakgrunden var egentligen att diskutera om Sverige som ratificerat barnsoldatkonventionen kan utbilda hemvärnsungdom och FBU:are. (Ingen under 18 år i uniform borde utbildas i vapenhantering). Det är svårt att kontrollera vapen i tidigare krigsområden och skadorna orsakade av vapen i sådan områden minskade bara med ca 30 % trots att kriget egentligen var slut, allt beroende på resterande okontrollerade vapen.

Per Arvidsson (FMV) redogjorde summariskt (”ganska dåligt och på skolnivå”) för vad som anses som lätta vapen. Till skillnad från tidigare begrepp ”finkalibriga vapen” som avsåg vapen under 20 mm kaliber är ”lätta vapen” eldhandvapen och lätta understödsvapen som betjänas av en man eller en mindre grupp.

Claes Johansson (RPS) förklarade ganska arrogant att Sverige är ett av världens vapentätaste länder med 2 miljoner skjutvapen fördelade på 700.000 vapenägare samt att alla illegala skjutvapen en gång varit legala. Det spelar ingen roll om de inte stulits eller förkommit i Sverige, antalet vapen i Sverige måste minskas för att komma åt problemet med illegala vapen (sic). Vidare framförde han åsikten att Soft Air Guns borde förbjudas och att luftvapen bara borde få säljas av den som har vapenhandlartillstånd. Luftvapen över 4,5 mm kaliber borde vara generellt tillståndspliktiga. Dessutom borde RPS få mandat att även klassificera vissa kraftiga 4,5 mm luftvapen som generellt tillståndspliktiga. Enligt Claes beslagtogs ca 1700 skjutvapen under förra året men till SKL kom knappt ett tusental för undersökning. Var är resten ? Enligt Claes uppfattning skall alla licenser tidsbegränsas och licenser för alla som inte är aktiva (både skyttar och jägare) skall dras in. Om man återupptar skyttet eller jakten får man söka nytt tillstånd. Han avslutade dock med att föreslå innehavstillstånd för köksknivar.

Roger Karlson (riksdagens utredningstjänst, RUT) förklarade att han inte visste så mycket om vapenlagar i andra länder men kom ändå med en del synpunkter och tankar om vapenlagstiftningen i andra länder.

I Sverige finns ca 25 vapen / 100 personer vilket är ungefär samma förhållande som i bl a Canada, Nya Zeeland och Frankrike.

I USA har 41 % av hushållen minst ett skjutvapen. Motsvarande siffra för Sverige är 20 %, för Japan är den 0,57 % och för Finland 50 %.

I Sverige sker idag 0,31 mord / 100.00 invånare med skjutvapen. Motsvarande siffra för Finland är 0,87 / 100.000, för Japan 0,03 / 100.000 och för USA 6,24 / 100.000.

I bl a Frankrike, Belgien, Österrike och Grekland är de vapen som klassas i kategori C och D i EU-direktivet undantagna för licens.

Peter Brune (Kristna Fredsrörelsen) redogjorde kort för en sammanslutning, IANSA, som har till syfte att begränsa spridningen av lätta vapen.

Charlotte von Essen (Justitiedepartementet) redogjorde för vilket arbete som f n pågår inom departementet med anledning av RPS årliga rapport angående vapenlagstiftningen. Denna rapport har lämnats sedan år 2001 och skall sätta fokus på vad som kan behöva ändras i vapenlagstiftningen. I år utreds bl a följande:

Skall vapenhandlartillståndet tidsbegränsas?

Skall antalet vapen för målskytte begränsas ? (målskjutningsgarderob)

Utlåningsreglerna skall ses över.

Skall vapenliknande kopior förbjudas eller infärgas?

Skall all vapenskrotning ske på SKL?

Läkares anmälningsplikt.

Kontroll av import/export av vapen.

Märkning av skjutvapen (SE-nummer)

Arbetet skall vara avslutat i september 2003.

Namn (borttaget av Berghs Blogg i enlighet med källan)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

En utmärkt redovisning av den svenska vapensituationen och mycket mera finns i en avhandling av Hanna Pettersson på inlägget Vapenkontroll.

0 kommentarer

Rätta bloggen

Vi tar tacksamt emot påpekanden om upptäckta brister eller fel. Skriv till oss, gå till Om Berghs Blogg i övre menyraden.

Ställ upp för barnen

BRIS Stödföretag

Norma

En smart app för både idrottsskyttar och jägare finns att gratis ladda hem. Även hemladdare och dem som sysslar med långhållsskytte får här avancerad hjälp för att räkna ut vilka data eller avdriftskompenseringar som kan behövas. Finns för både Apple och Android. På svenska.

Vapenägarna

Sveriges vapenägares förbund hjälper sina medlemmar navigera rätt bland polisens snåriga regler och blanketter. Förbundet driver också kostnadsfritt överklagningsärenden åt medlemmar.

Stjärnadvokat som imponerar

Advokat Sven Severin är inte bara en erfaren jurist och en skicklig processförare. Han har i fallet Karl Hedin också visat ett gediget kunnande och kommer minutiöst väl förberedd till domstolsförhandlingarna.

Advokat Sven Severin
Severin Advokater

Epost: sven.severin@severinadvokater.se
Telefon  040-446700 eller  0705817473

Anonymt

 

Du kan lugnt lämna tips och om du vill vara anonym så får du samma lagliga källskydd på Berghs Blogg som du får hos Sveriges radio eller på Expressen. Berghs Blogg drivs med tillstånd av Myndigheten för press, radio och TV. MPRT brukar den förkortas. Det kommer brev anonymt med tips. Ofta görs inget med tipset för att det inte går att fråga om kompletterande information .

Att flyga 37 Viggen

Det är inte hemligt. Det bara verkar så… På flera platser kan du från en riktig cockpit flyga 37 Viggen i simulator. 

En häftig upplevelse som kräver din uppmärksamhet men i gengäld ger dig en adrenalininjektion som går utanpå det mesta. Jag har nyligen besökt F 15 flygmuseum i Söderhamn  Foto: Jonathan Lundkvistoch flugit 37:an i 60 minuter. Dessutom fikat och ätit Sveriges godaste sockerkaka.

Tack till bakerskan Eva Rystedt!

Foto: Jonathan Lundkvist

 

Nybygge

Berghs Blogg har genomgått en teknisk uppdatering och ett antal smärre tekniska fel har korrigerats. Arbetet har utförts av KFORM, Tobias Johansson.

Logo KForm

Sveriges bästa korvar