Juristernas dråpslag mot nämndemännen

Juristerna har länge varit kritiska mot lekmannainflytandet i sin egen värld. De har aldrig accepterat att juridiskt oskolade personer tillsatts i domstolarna av landets riksdagspartier och kunnat överrösta juridiskt utbildade domare.

Artikelförfattaren Anders Bergstedt f d kriminalpolis

Det har uppstått flera uppmärksammade jävssituationer och kritik har riktats mot ”ointresserade och okunniga nämndemän”. Det har lett till en ganska högljudd debatt och den 5 juni publicerades i media ett upprop om att avskaffa nämndemännen. Presidenten i Svea Hovrätt, Fredrik Wersäll, var en av undertecknarna.

Domare på flera stolar

Jurister sitter ofta på flera stolar vid juridiska bedömningar i försäkringsbolag, aktiebolag, nämnder av olika slag, politiska, religiösa och idrottsliga organisationer. Detta tycker Sveriges Domareförbund är helt i sin ordning.

Nämndemannen i Södertälje, som orsakat den oerhörda turbulensen kring domarna mot Södertäljenätverket, sitter i flera nämnder och även i den politiskt tillsatta Polisnämnden. Under tiden rättegången i Södertälje pågick var han endast  med på ett sammanträde med Polisnämnden. Vid detta och andra sådana sammanträden lämnas bara samma information som också går ut till allmänhet och press. Polismästare Patrick Ungsäter har bekräftat att man naturligtvis är noga med att inte redovisa materialet i pågående och därmed sekretessbelagda förundersökningar.

Jävig Hovrättspresident

Kanske har även Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll och Riksåklagaren Anders Perklev liksom alla i och utanför Södertälje med stort intresse följt medierapporteringen och påverkats. Wersälls drastiska beslut att förklara nämndemannen i Södertälje som jävig kan därför inte vara grundat på omsorg om rättssäkerheten utan snarare på att, utan hänsyn till den obotliga skadan för rättsväsendet, utnyttja tillfället att skjuta systemet med nämndemän i sank.

Alla domar är ju överklagade och skulle precis få en ny prövning i Svea Hovrätt där Wersäll är chef. Är inte Wersäll genom sin position och sin dokumenterade negativa inställning till nämndemän just jävig? Han är allt för belastad för att få fatta ett så förödande beslut som inte går att överklaga? Det styrks av att i Mangsmålet i Malmö har Tingsrätten gått emot försvarsadvokaterna jävsanmälan. Tingsrätten i Malmö anser att det inte är jäv därför att Polisnämnden saknar beslutsbefogenheter.

Hela debatten visar att nu har jävsbegreppet getts en dramatiskt förändrad tolkning. Att väljas till ledamot i Polisstyrelse eller Polisnämnd har betraktats som tecken på hederlighet och allmän skötsamhet. Att föreslå sådana personer som nämndemän har betraktats som naturligt.

Nu blev det efter Wersälls dramatiska beslut tvärt om och förvirringen är total. Hur många personer handlar det om och hur många rättegångar måste tas om? Hur skall rättsväsendet orka med denna otroliga belastning? Nu rasar pensionerade chefsåklagaren Sven-Erik Alhem mot att inte Mangsmålet också tas om. Allmänheten däremot accepterar inte att det blir något slags ”prejudikat” som innebär att massor av rättegångar måste tas om till orimliga kostnader, mänskligt lidande, saknat förtroende och framför allt sämre rättvisa!

Wersälls tolkning av jäv kommer att innebära att ingen av de c:a 75 nämndemän som också sitter i Polisstyrelse eller Polisnämnd kommer att få nya uppdrag som nämndemän.

Den 7 november skulle den omtagna rättegången mot Södertäljenätverket ha börjat men då hade anmälan om jäv inlämnats beträffande två av de nya nämndemännen. Det ledde till att även de juridiska domarna anmäldes som jäviga och en ny domare fick hastigt sättas in. Det blev en farsartad första dag men rättegången kunde fortsätta dagen därpå sedan de två nämndemännen hoppat av och jävsanklagelserna mot de två domarna avslagits trots advokaternas protester.

Effekterna av Fredrik Wersälls beslut ter sig alltmer absurda och skadliga för rättsväsendet! 

Text: Anders Bergstedt, pensionerad kriminalpolis, numera debattör.

5 Kommentarer

 1. Louise

  Jättebra av dig Anders Bergstedt att du engagerar dig fler borde följa ditt exempel. Jag vet att de flesta av mina vänner och beklanta dagligen kollar in på Bergs blogg men kommentera det törs man inte. Svensken är mestadels fega verkar det som.

 2. Hatt eller mössa?

  Alla håller på sitt skrå. Revir pinkas in och försvaras. Anders Bergstedt med 30 år inom Sth-polisen borde inte vara förvånad. Polisskrået är värre än de flesta andra och där frodas minsann både ryggborstningar och rättsröta såväl som maktmissbruk. Bergstedt borde skura sin egen trappa innan han angriper domarskrået.

  • Anders Bergstedt

   Jag förstår inte vilken artikel du läst eftersom denna inte alls handlar om polisen. Polisen har ingen del i denna skandal utan har gjort ett hästjobb som saknar motstycke. Det är de flesta glada för, utom du !

 3. Martin

  Bra artikel om nämndemannasystemet. Men alliansregeringen tappar allt mer i trovärdighet. Wersäll, vem utnämnde honom? Det var ALLIANSREGERINGEN!

  • Anders Bergstedt

   Det är intressant att det i efterspelet till Wersälls beslut först slagits fast att det i och för sig inte är jäv att som nämndeman också vara med i Polisnämnd eller Polisstyrelse. Trots det leder det nu till att ingen av de 75 nämndemännen kommer att få nya uppdrag !Wersälls huvudargument för att återförvisa målet var att nämnedemannen fått allmän information om att det fanns ett kriminellt nätverk i Södertälje. Hur kan det vara jäv då media fört ut detta till alla ? Då är det lika mycket jäv att Wersäll som är chef för Svea Hovrätt som skulle ha målet skrivit på uppropet för att avskaffa nämndemän, kunnat fatta beslutet som inte går att överklaga. Malmö Tingsrätts bedömning i Mangsmålet är att där inte finns jäv eftersom polisnämnden inte har beslutsfunktioner.
   Jag kommer att konfronteras med Wersäll onsdag 21 november då han skall föredra Påföljdsutredningen inför Svenska Kriminalistföreningen. Hans reaktion blir intressant !

Rätta bloggen

Vi tar tacksamt emot påpekanden om upptäckta brister eller fel. Skriv till oss, gå till Om Berghs Blogg i övre menyraden.

Ställ upp för barnen

BRIS Stödföretag

Norma

En smart app för både idrottsskyttar och jägare finns att gratis ladda hem. Även hemladdare och dem som sysslar med långhållsskytte får här avancerad hjälp för att räkna ut vilka data eller avdriftskompenseringar som kan behövas. Finns för både Apple och Android. På svenska.

Vapenägarna

Sveriges vapenägares förbund hjälper sina medlemmar navigera rätt bland polisens snåriga regler och blanketter. Förbundet driver också kostnadsfritt överklagningsärenden åt medlemmar.

Stjärnadvokat som imponerar

Advokat Sven Severin är inte bara en erfaren jurist och en skicklig processförare. Han har i fallet Karl Hedin också visat ett gediget kunnande och kommer minutiöst väl förberedd till domstolsförhandlingarna.

Advokat Sven Severin
Severin Advokater

Epost: sven.severin@severinadvokater.se
Telefon  040-446700 eller  0705817473

Anonymt

 

Du kan lugnt lämna tips och om du vill vara anonym så får du samma lagliga källskydd på Berghs Blogg som du får hos Sveriges radio eller på Expressen. Berghs Blogg drivs med tillstånd av Myndigheten för press, radio och TV. MPRT brukar den förkortas. Det kommer brev anonymt med tips. Ofta görs inget med tipset för att det inte går att fråga om kompletterande information .

Att flyga 37 Viggen

Det är inte hemligt. Det bara verkar så… På flera platser kan du från en riktig cockpit flyga 37 Viggen i simulator. 

En häftig upplevelse som kräver din uppmärksamhet men i gengäld ger dig en adrenalininjektion som går utanpå det mesta. Jag har nyligen besökt F 15 flygmuseum i Söderhamn  Foto: Jonathan Lundkvistoch flugit 37:an i 60 minuter. Dessutom fikat och ätit Sveriges godaste sockerkaka.

Tack till bakerskan Eva Rystedt!

Foto: Jonathan Lundkvist

 

Nybygge

Berghs Blogg har genomgått en teknisk uppdatering och ett antal smärre tekniska fel har korrigerats. Arbetet har utförts av KFORM, Tobias Johansson.

Logo KForm

Sveriges bästa korvar