Ohederliga domare värre än dåliga nämndemän

Förvaltningsrätterna och kammarrätterna dömer dagligen på laglös grund. De godkänner på löpande band myndighetsbeslut dagligen som saknar stöd i lag. Så vad ger vi för dessa juristdomare som nu i flock skjuter skarpt mot nämndemännen?

Nämndemän men inte juristdomare ifrågasätts

 

En av tre nämndemän ville döma så att polismyndigheten fick godkänt för ett beslut som helt saknade laglig grund. Den fjärde ledamoten i rätten var juristdomaren som också är ordförande. Den andre och tredje nämndemannen, utsedd av folkpartiet respektive moderaterna i landstinget, hänvisade till lagen och ville undanröja polismyndighetens beslut.

 

Juristdomaren och ordföranden har vid lika röstetal utslagsröst. Här kan vi alltså vänta oss att juristen ställer sig på de två nämndemännens sida, det vill säga åberopar lagen. Men det gör inte juristdomaren. Domaren väljer att stödja den nämndeman som struntar i lagen och stödjer polismyndighetens laglösa beslut, som strider mot grundlagen.

Med rösterna två mot två avslås överklagandet eftersom juristdomaren har utslagsröst.

 

Kassa domstolar

Nu var fallet ovan inget undantag. I mer än 90 procent av de domar som jag läst under 20 års tid så har det varit precis likadant. När jag pratat med advokater låter så säger de alla samstämmigt att ”tyvärr, så ser verkligheten ut. Förvaltningsrätterna går nästan undantagslöst på myndighetens linje”.

 

Okey, kanske du tänker, Kammarrätten är ju en högre instans som kan rätta till den felaktiga domen. Ånej, för det första så krävs det s k prövningstillstånd i de alla flesta fall av mål och det beviljas nästan aldrig. Och om du drar vinstlotten och får upp ärendet i Kammarrätten så blir det oftast avslag. Tiden för handläggning i första instansen, Förvaltningsrätten, är 2-2,5 år i Stockholm. Sedan kommer cirka 1,5 år eller längre i Kammarrätten.

 

Perspektiv

Nämndemännen är en brokig samling. En del kompletta nötter, en del politiserande och oseriösa men det finns också mycket dugliga och ambitiösa nämndemän. Det finns en avdelning vid Förvaltningsrätten i Göteborg som det senaste året i en rad domar satt polismyndigheten i Västra Götaland på plats och det rejält. Så en och annan ljusglimt dyker ibland upp i rättsrötans ljusskygga dis.

 

Kammarrätten i Sundsvall har i ett årtionde eller mer haft ett stabilt dåligt rykte. Hos Polisen! Den domstolen tycker polismyndigheterna är helt hopplös. Varenda beslut utan laglig grund har Kammarrätten i Sundsvall haft ”fräckheten” riva upp. Nu blir det en ny Lagman och avdelningschef där så Polisen kanske vädrar ny luft.

 

Det är i detta perspektiv vi kanske ska se på nämndemannasystemet. Kritiken bör inte tystna men varför exkludera partierna som bär ansvaret för de personer som utses? Systemet kan vara bra men med slarvig rekrytering finns det inga bra lösningar.

Varannan vill behålla

En undersökning som SvD, Svenska Dagbladet, publicerade den 21 november tyder på att varannan svensk vill behålla systemet med nämndemän.

Det behöver inte betyda att svenskarna tycker att nämndemännen gör ett bra jobb. Det kan vara så illa att misstroendet mot myndigheter och domstolar är så stort att man ser ett värde i att vanligt folk har insyn i domstolarnas dömande.

Text: Lars-Kristian Bergh

Foto: Tor Johnsson

Grafik: Jenny Alvén

15 Kommentarer

 1. Anders Bergstedt

  Det blev fel om min nuvarande debatt. Eftersom Sakine och Patrik slutar och Newsmill stängt kommentarsfälten och därför snart kommer att dö, är det för mig http://www.dagensjuridik.se som gäller !

  Anders Bergstedt

 2. Anders Bergstedt

  Agneta! Det var hög tid att den samlade bilden kom fram. Jag har tidigare varit aktiv på Newsmill och har 12 artiklar varav en är kamp för att Stefan Holgersson skall få forskartjänsten efter GW. Den kom också i kortversion i både Expressen och DN. Jag har ett gott förhållande till Rikspolischefen Bengt Svenson som är en hedervärd men svag Rikspolischef och har bearbetat honom om detta. Kanske har jag lyckats eftersom hans Överdirektör i sitt svar till DN nu påvisat att man äntligen släpper fram Holgersson. Det är tveksamt om det verkligen är en kursändring eller om det bara är för att tysta kritiken !

  Anders Bergstedt, pensionerad kriminalpolis, numera debattör mestadels på http://www.newsmill.se

  • Anders Bergstedt

   Det blev om min nuvarande debatt. Eftersom Newsmill stängt kommentarsfälten och sannolikt dör snart eftersom både Sakine och Patrik slutar, är det http://www.dagensjuridik.se som gäller !

  • Agneta

   Svar till Anders. Jag läste i DN överdirektörens svar till Hanne Kjöller och det var illavarslande och avslöjande. Tråkigt att det finns så dåliga arbetsgivare. Inte med ett ord kommenterades de uppenbara trakasserierna som Holgersson utsatts för. Jag misstänker starkt att Holgersson bara inbjudits som skådebröd för politikerna. Du som verkar vara så klok kanske på just denna punkt är en aning naiv, kan det vara så? Har inte tjänstefel begåtts i behandlingen av Holgersson? Inte med ett enda ord berördes detta. Hade det funnits en hederlighet hos rikspolischefen så hade han tagit direkt avstånd från Stockholms polismyndighets trakasserier mot Holgersson. Men eftersom rikspolisstyrelsen är en lilleplutt mot Stockholmspolisens 4000 anställda så duckar man.

 3. I.P.

  Jag fick blankt nej tillersättning från försäkringskassan när jag skadade knäet för doktorns intyg var luddigt menade kassan. En annan doktor skickade mig på röntgen det visade att ledbandet var nästan av och den doktorn skrev nytt intyg och jag begärde omprövning hos kassan som efter 4 månader avslog. Jag gick till advokat som överklagade till förvaltningsrätten/länsrätten och där har det legat i 1,5 år inget har hänt. Enligt advokaten blir det sällan ändring på kassans beslut för förfaltningsrätten använder gamla domar dom har i datan som dom bara ändrar lite namn o sådär sedan blir det samma dom så jag får väl inga pengar. Tycker att det är ruttet och tror inte det blir bättre utan nämndemän.

 4. Agneta Andersson

  Hej Hoppas du läser Dagens nyheter och Hanne Kjöllers artikel om hur polisen förföljer och trakasserar polisen och forskaren Staffan Holgersson. Skandal att inte polisfacket polisanmäler en massa dåliga polischefer och en anmälan till arbetsmiljöverket borde vara på sin plats. Ta upp detta på din blogg tycker jag vore bra.
  Hälsningar
  Agge

 5. Bengt

  Har var nämndeman i länsrätt numera förvaltningsrätt i mer än tjugo år och kan intyga att kvaliteten skiftar som natt och dag men det är faktiskt i huvudsak ett ansvar för den som utser, i mitt fall landstinget. I ett oräknelikt antal domar så har kolleger utsedda av Mp, S och V dömt idelogiskt eller åsiktsbaserat och struntat i lagen. Precis som det beskrivs här på BB så går inte sällan en ängslig juristdomare, oftast kvinnor måste jag tyvärr säga, på samma linje som den rödgröna nämndemannen och vi borgerliga röstas ned med 2-2, domaren har utslagsröst som ordförande i rätten.
  För att ha en förbindelse med samhället utanför juristkåren är nämndemannasystemet en bra lösning och det är beklagligt att Mårten Schultz, juristprofessor, sällar sig till juristkollegerna med hull och hår när han dömer ut nämndemannasystemet. Professor Schultz och andra i den akademiska världen torde ha ytterst ringa insikter i hur de flesta s k vanligt folk har det. Att veta hur folk lever och vilka omständigheter de har så kan straffpåföljden nyanseras och det är just där som vi nämndemän kan och bör utöva inflytande. Att negligera lagar som de rödgrönt utsedda nämndemännen gör är en fara för tilltron till hela rättssystemet och i förlängningen demokratin.

 6. Jenny

  Anders Bergstedt är en hedersman tycker jag. Lägger sin fritid för att om möjligt förbättra samhället. Det är något att uppmuntra och flera borde göra som han. Läste någonstans att Bergs blogg har över 80tusen besökare per dygn klart att en del påverkas av det som Anders Bergstedt skriver. Utmärkt men fler borde ta sig tid skriva själva innan de hastar vidare.

 7. Sven-Erik Karlsson

  Jag anser att Sverige är en skendemokrati. Rättsrötan och kompiskorrumptionen är utbredd. Såna som Anders Bergstedt är ensamma röster i öknen. Totalt utan annan betydelse än att Bergstedt blir av med en del överskottsenergi.

  Att kalla Sverige för en demokrati är att visa sinne för humor. Lägg ner bara. Lönlöst. Ge upp, bekvämast så.

 8. Anders J.

  När ska avdankade polisen Anders Bergstedt öppna ögonlocken och redovisa en smula kurage? Verkar som om han är en pk-populist som bara yttrar sig i de rätta ämnena. NÄR ska i så fall f d polisen Bergstedt erkänna att polisen är 1) Inkompetent 2) Ohederlig 3) Medvetet agerande utan lagligt stöd i tillståndsärenden?

 9. Anders Bergstedt

  Det är intressant att läsa spelet mellan juristdomare och nämndemän. Efter jävsturbulensen är det ju ganska uppseendeväckande att stödet för nämndemän är dubbelt så stort som de som vill avskaffa dem.
  Följ gärna och kommentera min jävsdebatt här och den och prostitutionsdebatten på http://www.dagensjuridik.se

 10. Olle A

  idrottsskyttet sysselsätter ca 300 000 personer och jag har aldrig hört någon skytt som varit utan problem med polisen angående licenser för vapen. Det är en konstig och grådaskig zon mellan lag och enskilt tyckeri hos handläggningspersonen hos polismyndigheten. och aldrig någonsin reagerar någon JO eller JK eller riksdagsman. Inte konstig att det blir frustration. Och vem vill anmäla kufar med vapen typ Mangs till personer man inte har förtroende för?

 11. Jocke R

  Sverige ska inte brösta sig. En jävla ljugsoppa alltihopa. papper rensas ut om vapenbyk för att rädda Tolgfors. Snuten får härja och domstolarna jammar med o låter dom hållas. Rättsrötan skiter JO i och politikerpacket i riksdan skrubbar varann på ryggen och skiter i resten. Demokratin är illa ute och SD växer och växer.

Rätta bloggen

Vi tar tacksamt emot påpekanden om upptäckta brister eller fel. Skriv till oss, gå till Om Berghs Blogg i övre menyraden.

Ställ upp för barnen

BRIS Stödföretag

Norma

En smart app för både idrottsskyttar och jägare finns att gratis ladda hem. Även hemladdare och dem som sysslar med långhållsskytte får här avancerad hjälp för att räkna ut vilka data eller avdriftskompenseringar som kan behövas. Finns för både Apple och Android. På svenska.

Vapenägarna

Sveriges vapenägares förbund hjälper sina medlemmar navigera rätt bland polisens snåriga regler och blanketter. Förbundet driver också kostnadsfritt överklagningsärenden åt medlemmar.

Stjärnadvokat som imponerar

Advokat Sven Severin är inte bara en erfaren jurist och en skicklig processförare. Han har i fallet Karl Hedin också visat ett gediget kunnande och kommer minutiöst väl förberedd till domstolsförhandlingarna.

Advokat Sven Severin
Severin Advokater

Epost: sven.severin@severinadvokater.se
Telefon  040-446700 eller  0705817473

Anonymt

 

Du kan lugnt lämna tips och om du vill vara anonym så får du samma lagliga källskydd på Berghs Blogg som du får hos Sveriges radio eller på Expressen. Berghs Blogg drivs med tillstånd av Myndigheten för press, radio och TV. MPRT brukar den förkortas. Det kommer brev anonymt med tips. Ofta görs inget med tipset för att det inte går att fråga om kompletterande information .

Att flyga 37 Viggen

Det är inte hemligt. Det bara verkar så… På flera platser kan du från en riktig cockpit flyga 37 Viggen i simulator. 

En häftig upplevelse som kräver din uppmärksamhet men i gengäld ger dig en adrenalininjektion som går utanpå det mesta. Jag har nyligen besökt F 15 flygmuseum i Söderhamn  Foto: Jonathan Lundkvistoch flugit 37:an i 60 minuter. Dessutom fikat och ätit Sveriges godaste sockerkaka.

Tack till bakerskan Eva Rystedt!

Foto: Jonathan Lundkvist

 

Nybygge

Berghs Blogg har genomgått en teknisk uppdatering och ett antal smärre tekniska fel har korrigerats. Arbetet har utförts av KFORM, Tobias Johansson.

Logo KForm

Sveriges bästa korvar