Är Sverige en bananrepublik?

Begreppet ”bananrepublik” myntades för ett land som inte uppfyllde de vanligaste kriterierna för vår definition av demokrati. Nu finns det skäl jämföra dagsläget med definitionen av ”bananrepublik”.

banana2Så här brukade vi beskriva bananrepubliker:

– beläget i tredje världen, ofta i Latinamerika

– beroende av en enda exportvara, eller ett fåtal, i allmänhet en jordbruksprodukt

– mer eller mindre korrumperad regering, ofta en militärjunta

– omfattande ekonomiskt och politiskt inflytande från utländska stater och/eller företag

– låg levnadsstandard för majoriteten av folket.

För den europeiska delen av världen skulle definitionen kunna vara:

– mångkulturellt, med parallella ”samhällen”

– handlingsförlamad regering

– omfattande ekonomiskt och politiskt inflytande från t.ex. EU och/eller internationella grupper

– tvivelaktig rättssäkerhet för majoriteten av folket

Med den definitionen uppfyller Sverige med god marginal begreppet ”bananrepublik”. Sedan spelar det ingen roll att vi inte odlar bananer och har kungahus.

Inget positivt 

Vi har ett mångkulturellt samhälle och det är många gånger berikande. Tyvärr delar inte alla den insikten. Brottslingar och våldsverkare, inhemska eller importerade, tillför inget positivt.

Vi har haft regeringar (ja, inte en utan flera i följd) som väljer att inte inse var roten till det onda ligger. Så snart det har varit skjutningar ute i samhället talar man om skärpta vapenlagar trots att man för länge sedan borde ha insett att just detta inte kommer att ha någon effekt på brottsligheten. De kriminella respekterar ju inga lagar.

Har man inte här märkt det som man har märkt i utlandet, att skärpta lagar inte hindrar nya våldsdåd? För fanatiska terrorister spelar landets lagstiftning ingen som helst roll, man följer sin egen lag och är förvissad om att de onda gärningarna leder till en plats i himmelen.

Inte ensamt

Inget land står ensamt numera. Man är beroende av omvärlden både ekonomiskt och politiskt. Sverige har som medlem i EU att efterkomma de lagar som stiftas i EU (dessa gäller över svensk lag). Vad som sker inom ett EU-land påverkar även övriga EU-länder.

Rättsröta på banannivå

Genom åren har vi också sett hur särskilt de lagliga vapenägarnas rättssäkerhet har urholkats. Kvaliteten på våra förvaltningsdomstolar är låg och myndigheters allmänna och icke lagstödda tyckande enligt egen agenda applåderas av domstolarna och anammas som om tyckandet vore lag.

Den som halkar på ett bananskal brukar få en smärtsam kontakt med Moder Jord. Detta är vad man kan förvänta sig för Sveriges räkning. En rejäl rova som skakar om ordentligt.

I dessa dagar när terrordåd sprider skräck runtom i världen och inte ens vår lilla avkrok av klotet går säker utan hotas av militanta grupper finns det stor risk att det blir terrorister som levererar bananskalet. Och att uppvaknandet blir betydligt mera smärtsamt än en rova.

Naiv statsminister 

Först alldeles nyligen sa landets statsminister att ”vi har varit naiva”. Han menar förstås de ledande politikerna, antar jag. Men om vi vill överleva får vi inte fortsätta vara naiva, vi måste skåda verkligheten i vitögat och vidta adekvata åtgärder, inga skenfäktningar.

Då kanske man äntligen inser att det inte får någon som helst effekt att jaga de lagliga vapenägarna i form av idrottsskyttar och jägare. Det är inte i den befolkningsgruppen man hittar terroristerna.

Regeringen och Anders Ygeman borde därför göra klart för EU att Sverige säger blankt nej till förslaget om att förbjuda vissa jaktvapen och att psykundersöka jägarna!

Gull-Britt Söderström

Generalsekreterare, SVF, SVF Logotype litenSveriges Vapenägares förbund

 

 

15 Kommentarer

 1. John Erik Ahlberg

  Uno som tydligen inte vågar skriva ut sitt efternamn, tycker att min skrift om åklagaren är tuff. Nja så vidare tuff tycker jag inte att jag var. Det är ingenting emot vad åklagaren i fråga polis/politiker och vapenlagskrivare utsätter Sveriges legalvapenägare för. Dessa myndigheter synes betrakta alla vapenägare som presumtiva brottslingar. Uno synes mig vara supporter till nämnda myndigheter. Uno tycks heller inte vara vidare förtjust i L-K-Bergh. Vi har haft nog av svensk mjäkighet i legalvapen sammanhang. Till min glädje tycks nu samtliga legalvapenägares organisationer ”spottat upp sig” och vågar agera mot myndighets/politiker övergreppen. Jag har till min glädje läst artiklar i saken skrivna av – SPSF Mike Winnerstig – polisen Christer B. m.fl. som skriver ner den nye polisöversittaren på fd. RPS som efterträtt polisbusen Claes Johansson. Peter Thorsell. Det har ofta visat sig att poliser som inte duger till riktiga polistjänster omplaceras till polismaktens vapen/nej)tillståndsavdelningar. Staliga tjänstemäns handlingar – betyg – tjänstgöringar etc. är allmänna handlingar. Begär gärna ut dessa handlingar på Peter Thorsell. Ställ även frågan om missbruk/brottslighet etc. Jag begärde en gång i tiden ut polisens handlingar på Claes Johansson. Som vapenägare och skattebetalare har vapenägarna rätt att kontrollera så att det inte är ”galgfåglar” och missbrukare som jävlas med oss. Här tackar jag även andra skribenter som skrivit för ”vår sak”. Företrädare för Svenska Jägareförbundet – politrikern (M) Gunnar Hökmark – Basti Nauman m.fl. För många att här skriva namnen på. Tidnings ledarskribenter m.fl. Kul att se att red. var vaken. Hej L-K.B. J. Ahlberg

 2. John Erik Ahlberg

  Posttraumatiska problem ? – Barbro Jönsson, heter den åklagaren som har ”förstärkt” Västra Götaland polisens vapen(nej)tillståndsavdelning i Göteborg. Åklagaren ifråga blev rikskänd efter ett bombattentat mot hennes villa i Trollhättan för några år sedan. Attentatsmännen var väl som som vanligt i dagens Sverige. Dvs politikerimporterade brottslingar. Efter bomben vågade åklagaren inte fortsätta som åklagare. Hon blev istället chefsjurist hos polisen i Göteborg/V-G. Det är förståeligt om hon ville hämnas för bombdådet. Hämd borde hon ju då rikta mot den typ av brottslighet som bombmännen representerade. Men så icke ! – Hon startade istället ett ”eget korståg” mot de hederliga medborgare som med sina skatter står för hennes väl tilltagna lön. Sveriges legalvapenägare. Medelst hennes ”egna lagpåhitt” som inte finns i vapenlag eller vapenförordning. Eller ens i RPS-översittarnas Vapen:Fap. Startade åklagaren en veritabel häxjakt på vapenägarna. Trakasserierna spreds från omplaceringsenheten = vapen(nej)tillståndsavdelningen i Göteborg till ett flertal av polisens vapenavdelningar. Polistrakasserierna får tillföljd att polismakten som helhet totalt förlorar fötroendet hos stora medborgar/väljargrupper. (Om det nu funnits något fötroende.) Attenssion: – Vågar legalvapenägarna hoppas på ett genmäle från fd. åklagare Barbro Jönsson. Där hon ev. redogör för varför hon agerat som hon gjort.
  Barbro Jönsson borde åtminstone söka adekvat läkarhjälp. Tänker John Erik Ahlberg.

  • Uno

   Det var tuffa ord av Herr Ahlberg. Får man skriva så tufft på Herr Berghs blogg? Det verkar ju så eller kanske Herr Bloggmoderator har helgledigt. Tror inte åklagare Jönsson läser några bloggar om inte någon uppmärksammar henne på saken. F ö undrar jag om du Herr Ahlberg inte borde gjort ditt inlägg på den andra artikeln istället som handlar om vapen?

  • Redaktionen

   Redaktionen sover inte.

 3. Åsa S.

  Skanåker tog GULD i OS i München och har sedan tagit två silver i OS och ett brons i OS. Och den mannen motarbetades av den lille skiten CJ men övriga i svenska OS-kommittén är väl lika usla? Jag skäms för att vara svensk när detta kommer på tal.

  • R ickard

   Nämn inte den j-a stollen jag blir skogstokig på den fan för allt tokfan ställt till med sitt j-a förbannade skitregleri på alla leddar för trakassa oss skyttar. usch usch usch för den jäveln!!!

 4. John Erik Ahlberg

  Det skall här för rättvisans skull nämnas att det finns många bra och rättvisa poliser. Främst bland de operativa poliserna. Som jag har hjälpt att ta fast många inbrottstjuvar etc.under mina många år som väktare, men även som privatperson. Men dessvärre drar polismakten även till sig dumskallar krångelmakare och översittare, Dessa krånglande översittarpoliser och deras negativa ageranden på främst vapentillstånds enheterna. Får till resultat att hela poliskåren dessvärre uppfattas som en medborgarnegativ myndighet. Översittar och krångelpoliserna kan med fog benämnas som ”polismaktens inre fiende”…AJE.

 5. John Erik Ahlberg

  Jodå tjuv-Otto ´kallades han bland poliskollegerna. Han dog 62 år gammal. Förmodligen pga alkoholskador eller ”självhjälp”. Bananrepublikens polismakt är gravt brottsbelastad.
  Polisbrotten omfattar hela ”brottskatalogen”. Ett skandalöst förhållande. Poliser som är första ledet i lagförandet av medborgare som begått brott – skall absolut inte själva få vara brottsbelastade. Nolltollerans mot brottslighet hos poliser skulle vara solklar. Poliser som dömts för brott borde med omedelbar verkan avskedes. Men så icke, brottsliga poliser ”räddas” i det längsta kvar i poliskåren. Se bara på fallet med Tjuv-Otto. Han omplacerades till tjänster där poliser djävlas med legala vapenägare.

  Det är enormt skandalöst att brottsliga resp. missbruksproblematiker inom poliskåren omplaceras till polismaktens vapentillstånds enheter. Kleptomanen och missbrukaren Tjuv-Otto var hemma hos vapenägare och kontrollerade vapenförvaringar. Ett synnerligen opassande uppdrag för en kleptoman.

  Polismästaren i Köping blev för ett antal år sedan så otrevlig i tjänsten att poliser underställda honom krävde hans avgång. Polismästaren i fråga omplacerades till vapenenheten på Rikspolisstyrelsen. Där han trakasserade legalvapenägarna under många år – tills han blev för obekväm tom för RPS. Han var dessutom klart Jävig. Han satt nämnligen på styrelseposter i fd. Svenska Sportskytteförbundet.

  Genom sitt styrelseuppdrag i i förbundet trakasserade han i åratal Sveriges främste pistolskytt Ragnar Skanåker. Polismästarens namn är – ja gissa – Claes Bertil Johansson.

  • Magnum

   Maktpåven Claes Johansson var ju sportskytteförbundets representant i SOK och där stred han och lyckades övertyga SOK om att inte ackreditera Ragnar Skanåker till OS i Aten. Till saken hör att Skanåker inte hade tagit någon annan svensk pistolskytts plats eftersom han hade fått ett s k wild card av det internationella skytteförbundet. Claes Johanssons personliga motvilja mot Skanåker låg bakom. Ragnar Skanåker tog fyra OS-medaljer under 20 år. En unik prestation.

 6. John Erik Ahlberg

  Vapenlicens avdelningar används enligt min mening som omplaceringstjänstyer för poliser som inte är tjänstbara till ”riktiga” polistjänster. (Sopstationer.) De omplacerade poliserna vill rehabilitera sig genom att på allehanda vis trakassera hederliga legala vapenägare. Poliser på vapentillståndsavdelningarna och deras översitteri. Får till resultat att medborgarna blir negativt inställda till hela polismakten. Poliserna på vapen-tillståndsavdelningarna – är de fakto ”polisens fiende nr 1”. V-götalandspolisen i Göteborg har det under flera år skrivits om. Kan undra vad det är för poliser som nu tjänstgör där. Undran är befogad. !992 skrevs det 4,5 sidor med artiklar i Göteborgs-Posten om skandaler på Göteborgspolisens vapentillståndsavdelning. Det var på den tiden då GP hade det stora tidningsformatet. Poliser på avd. var belastade med allsköns brottslighet. En polis serierånade banker med sin tjänstepistol. En kommissarie lrade gamla änkor på dödsbovapen som han tillförde sin egen vapensamling. Torde benämnas åldringsbedrägeri. Kommissarien ifråga var även dömd för vapenbrott. En polisintendent var alkohol/tablettmissbrukare. Han var dessutom kleptoman. Hade varit polismästare i en mindre västsvensk stad. Från polismästartjänsten fick han sparken efter att åkt fast för långvariga stölder i en livsmedelsbutik. Hävdade sig ej vara ansvarig för sina handlingar. Utreddes på kriminalpsykisk anstalt och befans vara ansvarig butiksstölderna. Fick inte sparken från polismakten. Nejdå han sändes till Rikspolisstyrelsens vapenavdelning där han per omgående tillsammans med RPS-chefen Björn Eriksson skrev under en Ny Vapen:fap. Han fick sk. sammarbetssvårigheter på RPS och omplace- rades till slutsopstationen Göteborgspolisens vapen avd. Var i Gbg vid ett tillfälle jourhavande befäl i hemmet. Men söp sig så full att han ej var kontaktbar förrän dagen efter. Intriger i befälsgången resulterade i att den ende ”riktige” poliskommisarien på avd. begick självmord med sin tjänstepistol. GP-saken var ända uppe i regeringen. Jm. Gun He´llsvik och framträdde i GP och hävdade att de skulle utreda polis-vapen-skandalen. Som sagt – undrar vade det nu är för tjänstemän på nämnda vapentillståndsavdelning. Samt var dessa poliser ev. har för ”lik i lasten”…

  Vad är det för poliser som djävlas med de medborgare som med sina surt intjänade skattemedel står för dessa översittarpolisers uppehälle. Bananrepublikens vapen(nej)-tillstånds poliser har de senaste åren i Västra Götaland varit ”förstärkta” med en kvinnlig åklagare som uppenbarligen Ej haft alla ”paragraferna” på plats. Det är hon som är huvudansvarig för de senaste årens trakasserier mot legalvapenägarna. Bananrepublik var ordet. Kan även med fog benämnas landet Bortitokien. Ledsen hälsning – AJE.
  .

  • Curth

   Jodå, din hårresande historia är faktiskt, tyvärr, korrekt. ”Tjyv-Otto” kallades kleptomanen som dömdes 17 gånger för snatteri men fick behålla jobbet!

 7. Förbannad jägare

  Vi som äger vapen lagligt har i decennier plågats av diverse kineserier skapade på rikspolisstyrelsen och livligt understött av politiker och domstolar. De politiserade förvaltningsrätterna avslår varenda överklagande i vapenärenden även när det är fullständigt klart att polismyndigheten helt saknar laglig grund för sitt beslut. När kammarrätten ibland rättar till beslutet har det gått cirka tre år. Det upplevs av många berörda som en form av trakasseri från polisens sida.

  Jag överdriver inte i min beskrivning av förvaltningsrätterna. Kammarrätterna är inte mycket bättre med ett undantag. I Sundsvall har kammarrätten i flera år visat självständighet och tydligt angett i domskälen att inget rättsligt stöd finns för polismyndighetens beslut i en lång rad undanröjanden. Men hur har dessa beslut kunnat passera underrätten om det inte handlar om opportunism och politik?

  Miljöpartiets hysteriska angrepp på jägare har tydligen tagit struptag på Ygeman och sossefalangen i regeringen för både Ygeman och Morgan Johansson mumlar i skägget om EU:s tokförslag att förbjuda halvautomatiska jaktgevär. Stockholmstidningen Svenska dagbladet tar upp detta hedervärt idag och visar att bara 2 promille av alla vapen som används vid brott är ursprungligen lagliga vapen som stulits från svenska bostäder.
  Regeringen är kass och EU kan vi skrota.

 8. Uggla

  Fyrtio procent av alla som kommer hit har okänd identitet. Myndigheterna vet inte ens vilket land de kommer ifrån. Ändå får de PUT, permanent uppehållstillstånd. Numera får dock ensamkommande vuxna män tillfälligt sådant, men övriga får PUT. Dessa, vars bakgrund och identitet är okänd, får svenskt personnummer och bostadsbidrag, pension (många är 55+ när de kommer) och moderskapspeng från första dagen. Sedan barnbidrag och övriga förmåner som allt finansieras av oss naiva skattebetalare. Vem förvånas över att det kommer en lavin av invandrare som vill slå sig ned i paradiset Sverige.

  Sveriges ekonomi kommer att kollapsa inom några år om inte miljardrullningen reduceras.

 9. Prokuristen

  Nja, bara delvis håller jag med vapenägarnas generalsekreterare. Hon generaliserar grovt. Kammarrätten i Sundsvall under nuvarande lagmannen håller enligt men mening hög klass både i den juridiska analysen och i integriteten. Kan inte komma ihåg antalet undanröjanden i vapenärenden som Kammarrätten i Sundsvall beslutat om de senaste fem åren.

  Men förvaltningsrätterna är i praktiken bara stämplar för myndighetens beslut i vad ärenden det vara må. Undantag bara för upphandlingsärenden där de inte törs bara stämpla.

 10. Kristina

  Håller med Gull-Britt!

Rätta bloggen

Vi tar tacksamt emot påpekanden om upptäckta brister eller fel. Skriv till oss, gå till Om Berghs Blogg i övre menyraden.

Ställ upp för barnen

BRIS Stödföretag

Norma

En smart app för både idrottsskyttar och jägare finns att gratis ladda hem. Även hemladdare och dem som sysslar med långhållsskytte får här avancerad hjälp för att räkna ut vilka data eller avdriftskompenseringar som kan behövas. Finns för både Apple och Android. På svenska.

Vapenägarna

Sveriges vapenägares förbund hjälper sina medlemmar navigera rätt bland polisens snåriga regler och blanketter. Förbundet driver också kostnadsfritt överklagningsärenden åt medlemmar.

Stjärnadvokat som imponerar

Advokat Sven Severin är inte bara en erfaren jurist och en skicklig processförare. Han har i fallet Karl Hedin också visat ett gediget kunnande och kommer minutiöst väl förberedd till domstolsförhandlingarna.

Advokat Sven Severin
Severin Advokater

Epost: sven.severin@severinadvokater.se
Telefon  040-446700 eller  0705817473

Anonymt

 

Du kan lugnt lämna tips och om du vill vara anonym så får du samma lagliga källskydd på Berghs Blogg som du får hos Sveriges radio eller på Expressen. Berghs Blogg drivs med tillstånd av Myndigheten för press, radio och TV. MPRT brukar den förkortas. Det kommer brev anonymt med tips. Ofta görs inget med tipset för att det inte går att fråga om kompletterande information .

Att flyga 37 Viggen

Det är inte hemligt. Det bara verkar så… På flera platser kan du från en riktig cockpit flyga 37 Viggen i simulator. 

En häftig upplevelse som kräver din uppmärksamhet men i gengäld ger dig en adrenalininjektion som går utanpå det mesta. Jag har nyligen besökt F 15 flygmuseum i Söderhamn  Foto: Jonathan Lundkvistoch flugit 37:an i 60 minuter. Dessutom fikat och ätit Sveriges godaste sockerkaka.

Tack till bakerskan Eva Rystedt!

Foto: Jonathan Lundkvist

 

Nybygge

Berghs Blogg har genomgått en teknisk uppdatering och ett antal smärre tekniska fel har korrigerats. Arbetet har utförts av KFORM, Tobias Johansson.

Logo KForm

Sveriges bästa korvar