Polisen skyldig till vapenbrott

PolispistolPolisen jagar spökvapen istället för att stoppa de kriminella vapnen. Polisen struntar dessutom i att de själva beviljat flera hundra tillstånd (vapenlicenser) för helautomatiska pistoler. Trots att det är klart förbjudet i lag. Grovt vapenbrott. Men polisen anmäler inte sig själva.

Polisens ansvarige för vapenärenden, Peter Thorsell, fullföljer en gammal tradition att skramla högt över de lagliga vapenägarnas vapen. Det är enkelt och tacksamt att angripa seriösa idrottsskyttars och jägares vapen med diverse krystade argument som exempel utseendet på vapnet. Senast i DN den 28 december 2015.

 

Thorsell försöker få DN Debatts läsare att bli upprörda över att det finns ca 200 gevär som dels har svart färg och därmed är militärliknande och dels att dessa gör repeterrörelsen maskinellt istället för med en handrörelse.

”Jättestora magasin” är onödiga skriver Tyckare Thorsell. Javisst, i jaktsammanhang är de det men Thorsell ”glömmer” nämna att de stora magasinen är och hela tiden har varit förbjudna i Sverige för jaktvapen.

Idrottsskyttet

Inom skytteväsendet förekommer både halvautomatiska och helautomatiska vapen. De största magasinen rymmer 36 skott och är aktuella för färre än 1500 tävlingsskyttar i Sverige. Vi har haft vansinnesskjutningar i Sverige.

Flink dödade sju personer i Falun. Vapnet var ett militärt och helautomatiskt gevär som Flink hade tillgång till som officer på Dalregementet.

Den s k Stureplansmassakern genomfördes med ett helautomatiskt gevär som ursprungligen var stulet ur ett militärt förråd i Norge.

Inget av dessa två dåd hade undvikits med något av polisens krav på åtgärder.

Polisen bommar målet

Polisen, tidigare rikspolisstyrelsen, tar sig friheter utan rättslig grund. Polisen driver en egen vapenpolitik med en tydlig inriktning mot de bevisligen laglydiga idrottsskyttarna och landets jägare. Ambitionen är att försvåra innehav och försvåra att få nya vapentillstånd (licenser).

Polisen har under decennier kört sitt förtroende hos landets lagliga vapenägare i botten genom att bl a utfärda rekommendationer till landets vapenhandläggare som saknar lagligt stöd.Peter Thorsell Polismyndigheten

Dessa s k ”allmänna råd” har använts som om de vore lag (förordning eller föreskrift) av polishandläggarna.

Det krävs ingen högre begåvningsnivå för att inse att klappjakten på de lagligas vapeninnehav har haft noll effekt på de kriminellas omfattande skjutningar i t ex Göteborgsområdet, Malmö och i Stockholm.

Flera av varandra oberoende forskare, bl a inom BRÅ, brottsförebyggande rådet, som är en myndighet, har konstaterat att bara cirka två promille av alla beslagtagna vapen härrör från svenska lagliga vapenägares hem. Över 90 procent är införda olagligt. Den övriga mängdens ursprung har inte kunnat fastställas.

Polisens vapenbrott

Det är totalförbjudet att inneha helautomatiska pistoler i Sverige. Trots detta är fullt lagliga och giltiga licenser för flera hundra sådana beviljade i Sverige. Polisen känner till sitt

 

misstag och vet var de finns.

Vill polisen återkalla de olagligt utfärdade licenserna tvingas polisen lösa in vapnen så vapenägaren hålls skadelös. Det skulle enbart för Gävleborgs län handla om drygt en miljon kronor.

Polisen kan inte tvinga fram en inlösen. Men varför inte erbjuda pistolägarna en inlösen till marknadspris? Är det för att spara pengar som polisen håller tyst om sitt vapenbrott. Vad tycker Thorsell om det? Och vad tycker Anders Tornberg?

Text: Lars-Kristian Bergh

Mera läsning här:

http://www.dn.se/debatt/repliker/thorsells-jakt-pa-laglydiga-medborgare-maste-fa-ett-slut/

http://www.dn.se/debatt/repliker/jagare-sportskyttar-och-samlare-maste-halla-samman/

http://www.dn.se/debatt/repliker/polisen-hanger-inte-med-i-vapenutvecklingen/

Kortfakta vapen i Sverige

• I Sverige finns drygt 600.000 vapeninnehavare. Tillsammans äger de cirka 1,8 miljoner jakt- och idrottsskyttevapen. Vapnen används huvudsakligen till jakt.

. En stor mängd vapendelar som magasin är tillståndspliktiga och registreras i statistiken som vapen
• Inom  3.000 registrerade skytteföreningar används pistol, revolver och gevär för målskytte.
• Utredningen ”Skärpta straff för vapenbrott” (SOU 2014:7) kom den 14 februari år 2014.

44 Kommentarer

 1. Madeleine

  Det är ju skrämmande om polisen utfärdat licenser för förbjudna vapen och sedan blundar! Skandal! Borde polisanmälas naturligtvis. Faller väl under allmänt åtal så varför reagerar ingen åklagare?

  • Dacke

   Svaret är nog att de smyger med att det vet.

 2. Kia

  Den här bloggen exemplifierar hur vår tryckfrihetslagstiftning kan utnyttjas för att förhärliga och propagera för en liberal vapenlagstiftning. Du måste ha ett rymligt samvete vilket ytterligare bekräftas av det oseriösa påståendet ”bevisligen laglydiga idrottsskyttarna”. Vad vet du om det? Hur är det bevisat? Det ligger verkligen i samhällsintresset att motverka utbredningen av vapen i samhället och polisen gör ett ambitiöst arbete som vi ska vara tacksamma över men vapenlobbyn är som vanligt framme och näbbar. Vi har redan för många vapen i samhället.

  • Fredrik

   Den forskning och statistik som finns tillgänglig visar på att det knappt varken stjäls lagliga vapen eller begås brott med lagliga vapen. Lagliga vapen skapar inga problem. Olagliga vapen gör dock det. Alla vill ha mindre olagliga vapen i samhället. Är det kanske så att du blandar ihop innebörden av lagliga och olagliga vapen? Om inte, kan du peka på att lagliga vapen är ett problem stort nog att det är rimligt att förbjuda en av de största idrottsrörelsena i Sverige?

   På tal om motsats. Motsats till tryckfrihet är censur. Så när någon pekar på hur demokratin i ett modernt samhälle är satt ut spel av tjänstemän som i sin myndighetsutövning bedriver en egen agenda utifrån godtycke, så beklagar du dig över bristen på censur? Det är en högst obehaglig önskan som inte passar in i varken vårt samhälle eller våra lagar. Skulle vara intressant att höra hur du motiverar detta.

   • Åke

    Visst är det så, men detta vet alla på hög nivå. Men enskilda poliser tillåts föra en egen politik. Ingen ingriper. Polismyndighetens beslut ska enligt regeringsformen (en grundlag alltså) grundas på lag. Överklagar vi polisens beslut till förvaltningsrätten så granskar de inte ens lagen utan dömer samma som polismyndigheten men efter 1,5 års väntan. Försöker du få upp ditt ärende till Kammarrätten så är det bara undantagsvis som du beviljas prövning där. Beslutet blir oftast samma som i förvaltningsrätten även om det är solklart fel enligt lag. Då har det ytterligare 1,5 år. Vem tror på demokrati efter en sådan uppvisning?

    Fundera på varför alla dessa trixande tillståndspoliser fullkomligt HATAR kammarrätten i Sundsvall. Jo den kammarrätten upphäver alla underdomar som inte bygger på lagligt stöd. Dags att flytta norrut!

    • Anders Bergstedt

     Vargjakten är verkligen exempel på hur jurister och domstolar bekämpar varandra in absurdum. De agerar utan att ta notis om den verkliga expertisen. Därför är det inte konstigt att också Thorsell kan agera som han gör. Jag har kopierat om de senaste turerna i vargjakten. Fakta:

     Naturvårdsverket gav i mitten av december klartecken för licensjakt på varg i Gävleborgs, Örebro, Värmlands, Dalarnas och Västmanlands län. Totalt skulle 46 vargar få skjutas med början 2 januari.
     Beslutet överklagades till förvaltningsrätterna i Karlstad, Falun och Uppsala som 28 och 29 december beslutade om inhibition, det vill säga att jakten ska stoppas i avvaktan på att domstolarna ska pröva överklagandena i sak.

     Kammarrätten i Sundsvall upphävde inhibitionsbeslutet för Dalarna och Gästrikland. Kammarrätten i Göteborg lät däremot förvaltningsrättens beslut stå fast för Värmland och Örebro. Kammarrätten i Stockholm kommer inom kort att ta ställning när det gäller Västmanland.
     Besluten i kammarrätten har redan överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

     Jag har på Dagens Juridik varit väldigt kritisk mot hur jurister och domstolar bekämpar varandra då det gäller straffrätt och vanlig brottslighet. Det är lagens bokstav in absurdum som gäller utan hänsyn till straffbestämmelser och sunt förnuft. Allmänheten vill även där ha rättvisa och nu visar utvecklingen även beträffande vargjakten att det går inte längre att ha något förtroende för rättssystemen ! Detta är fruktansvärt skrämmande och allt bara rullar på mot katastrof !

     • Åke

      Bäste Anders,
      Vad menar du med att domstolarna bekämpar varandra? Kan det möjligen vara så att KR i Sundsvall sticker ut för att den gör strikta juridiska bedömningar utan politiska hänsyn? Jag är benägen tro det. Just KR i Sundsvall är den enda kammarrätten som konsekvent rivit upp beslut utan laglig grund fattade av Thorsell & co och fastställda av förvaltningsrätten som ängsligt bara följer vad myndigheten beslutat, lagligt eller inte.

      • Anders Bergstedt

       Åke ! Om du anser att Kammarrätten i Sundsvall fattat rätt beslut så innebär det ju att alla andra fattat felaktiga beslut. Det är ju problemet som jag vill visa är generellt i hela rättstillämpningen. Vapenhanteringen och vargjakten är inga isolerade företeelser ! Politiker och jurister förstör polisens möjligheter att lyckas i sin brottsbekämpning. Gå in och läs mina artiklar på Dagens Juridik.

       På Juldagen skrev polisen David Lindsö på Expressen Debatt under rubriken Därför står jag inte längre ut som polis:
       ”Men, den enskilt största anledningen till att jag har fått nog, är ett i mina ögon totalt havererat rättssystem. De senaste tre åren har jag jobbat som utredare av mängdbrott och jag måste tyvärr säga att jag troligtvis har slitit av hälften av mitt hår under denna tid.

       När man gång på gång får uppleva att ärenden som man slitit med i flera månader, trots glasklar bevisning, ändå leder till friande dom, då känns det rätt tröstlöst. I dag krävs praktiskt taget att gärningsmannen grips på brottsplatsen för att få honom fälld.

       • Åke

        Jag ber dig Anders Bergstedt att formulera dig lite mera stringent. Jag får inte tag i dina vilda svingar. Menar du att polisen gör allt rätt och att allt dåligt i rättsapparaten är juristernas fel? Jag läste också Lindsös debattartikel men kan inte se att ansvaret för att åklagarna struntar i åtal ligger någon annan stans än hos RÅ. Och vem har tillsatt RÅ?

        Om polismyndigheten struntar i grundlagen och fattar beslut på vad Herr Thorsell personligen tycker så har polismyndigheten gjort fel. Medvetet fel. Trots det prickas ingen för det. Trots det så bekräftar förvaltningsrätten polismyndighetens beslut (politiskt beslut, ofta med rösterna två mot två, där juristdomaren använder sin utslagsröst till stöd för s+mp) och när förvaltningsrättsdomen begärs prövad i kammarrätten nekas detta oftast precis som det påpekats i kommentarerna här. Dvs trots att polismyndighetens beslut var lagligt ogrundat från början.

        Den enda kammarrätten som konsekvent beviljat prövningstillstånd och rivit upp alla domar och polismyndighetsbeslut som saknat laglig grund är just KR i Sundsvall.

        Förklara dig nu Anders Bergstedt och säg utan en massa omskrivningar om du anser att KR i Sundsvall gör rätt eller fel i nyss nämnda prövningar. Väntar på ditt svar, tack!

  • Curth

   Kia får väl antagas vara en politiker av storstadsmodell och som är klent utrustad upptill eftersom hon kritiserar denna blogg för att den inte censurerar det just HON inte gillar och samtidigt förväntar sig (?) att själv få yttra sig på samma blogg. Egentligen borde jag inte svara på hennes dumheter så detta får räcka.

   • Anders Bergstedt

    Själv gör jag ALDRIG anspråk på att ha rätt. Mitt mål är att få en bred debatt för då kan man hitta lösningar. Vi vet ju att det finns sådana som Kia och naturligtvis är det inte mer än rätt att dom kommer till tals. I den breda och belysande debatt som det blivit här är det ju helt uppenbart vad som är vägen framåt !

    • Eva Ericsson Malmö

     Fin inställning Anders. Bekräftar att du den hedersman som det har sagts mig att du är.

 3. Anders Bergstedt

  Jag kan inte släppa tråden om polisens desinformation. Nu har Anders Grahn och Mike Winnerstig sällat sig till kritiken mot Peter Thorsell. Nu borde han verkligen göra en pudel. Det skulle i så fall vara unikt och i så fall mana till eftertanke hos andra polischefer !

  Det är nu NYTT ÅR och jag skulle önska att media sätter fokus på hur polischeferna verkar bli allt kaxigare då det gäller att förvanska sanningen. Man har upptäckt att det är omöjligt att komma åt och vinsten – att framstå i en bättre dager- är väl värt det eventuella priset. Inför det nya året säger Ulf Johansson i DN att han ”ser även fram emot att få se positiva effekter av vår satsning för ökad jämställdhet. Vi kommer inte att nöja oss förrän vi har flera kvinnor inom alla led inom polisen- från yttre tjänst till ledningsgrupper. Fler kvinnor inom organisationen och på chefspositioner kommer att öka polisens kompetens och förmåga.”

  Man häpnar ! Efter detta turbulenta år är detta var våra högsta polischefer prioriterar. Det ligger i linje med en artikel om Carin Götblad också i DN under rubriken ”Polisen behövde en som jag.” Där torgförs Götblads egen självbild okritiskt. Sanningen är att hon charmade alla med sina många projekt som alla dog med henne. Nu sitter hon på undantag ! Aftonbladet tar också upp Götblad och har grävt djupt i polisens och åklagarmyndighetens tystande av den nedlagda utredningen om polischefen som utretts för barnpornografibrott. Istället för att fullfölja utredningen och göra husrannsakan lades locket på och utredningen lades ner, trots att det fanns många starka skäl att gå vidare och chefen gjort vissa medgivanden. Poliser som reagerat blir tystade och vågar inte gå vidare !

  • Fredrik

   Pudel? Det är ju tydligt att det sker med uppsåt och förankrat uppifrån.

   Här är en till inlaga av Thorsell, ingen pudel direkt, men en masa felakrigheter och snudd på förtal av idrottsskytte. http://www.vn.se/article/risk-for-masskjutningar/

   • Kling

    Bra Fredrik jag läste i VN och om Thorsell går fram som han gör så har han nog stöd uppifrån annars hade han fått reprimand för länge sedan. Anders Bergstedt är ju polis själv men han är godtrogen och kan inte ta in att det finns röta i kåren. Gravrost kanske vi skyttar skulle säga. Varför reagerar ingen politiker? Om 10 procent av skyttarna skulle rösta på t ex KD så skulle ju deras siffor raka höjden så Ebba Busch Thor kan ju ta ställning för att även poliser ska följa lagen. Det räcker, hon behöver ínte krama skyttarna. Bara ta tydlig ställning för rättssäkerhet och ställa fråga i riksdagen till Ygeman om poliser som driver egen politik.

    • Fredrik

     Godtrogen är bra. Naturligt. Varenda cell i kroppen vill tro att det rör sig om okunskap eller mänskliga misstag, man vill gärna tro gott. Men så är det inte tyvärr. Det här har pågått länge och en del vapenägare, framförallt idrottsskyttar har lärt känna thorsell och hans agenda väl genom åren. Minns ni de två inslagen om idrottsskytte och den med rubriken ”jägare vill ha automatvapen”? Ja, nu var det inte Thorsell som syntes i rutan, men det var Thorsell som kontaktade reporten i tjänsten (utgår jag ifrån då han mailade från sin arbetsmail) och bistod med felaktig fakta på många punkter. Det Youtube-klipp som kavlades ut för hela Sverige och porträtterade jägare som galningar, var det Thorsell som skickat till reportern. Klippet, inspelat i USA hade föga att göra med svensk jakt, visade dessutom en modell av mr1 som inte är godkänt i Sverige. Allt för att det ska se läskigt ut för den ovetande.

     Sten Bergheden, politiker, har en debatt med Ygeman planerad till 14/1, där vapendirektivet kommer att luftas. Jag misstänker också att en viss polis kommer att nämnas i sammanhanget.

     En sista sak. Jag struntar blankt i allt som har att göra med partitillhörighet i den här frågan. Oavsett vilket parti vi pratar om så ska det vara självklart att alla inblandade står för att alla ska följa lagen. Den här diskussionen och frågan är dessutom allt för viktig för att vi ska haka upp oss vid ideologi eller liknande. Dessa gränser måste suddas ut, precis som gränserna mellan jägare, skyttar och samlare måste suddas ut. Ska det finnas en framtid för ett sund vapenlagstiftning måste gemensamt fokusera på det som är viktigt.

     (Då jag skriver på telefonen kan det finnas en del slarv och stavfel. Exempelvis som i mitt förra inlägg. Försök ha överseende med det)

      • Lars-Kristian Bergh

       Fredrik, intressanta uppgifter. Nu tolkar jag det inte som partiintressen utan som ett exempel på hur ett litet parti skulle kunna öka kanske två procentenheter med hjälp av att profilera sig som rättsvårdande och ömmande för hederlig ämbetsutövning.

       Rikspolisstyrelsen började detta rättsvidriga manipulerande på allvar i början på 1990-talet och då hette hemsnickaren Sven-Bruno Nordenström. Han är pappa till raset och den rättsvidriga tillämpningen av vapenförordningen. Enlig lag ska polismyndighetens lagligt grundade regler framgå av föreskrifter. Allmänna råd får endast vara en tolkning av lag. Men polisen med hjälp av omoraliska kolportörer som Nordenström. Johansson och Thorsell skapar helt nya regler genom att författa allmänna råd som saknar grund i föreskrifter eller förordning.

       Ur demokratisynpunkt är det synnerligen allvarligt. Varför ingriper inte Dan Eliasson? Varför ingriper inte JO? JK? Politiker?

       När det gäller allmänna handlingar så kolla gärna på tidningsutgivarnas sajt:
       http://www.allmanhandling.se/?page_id=2575

    • Anders Bergstedt

     Kling ! Jag har varit pensionär i fem år men kan inte åse förfallet utan att reagera. Om du följt min debatt och läst omdömena om mej i denna spalt så borde du se att jag är nog en av de argaste kritiker som finns – inte mot gräsrotspoliserna utan mot cheferna som fullständigt verkar sakna moral. Det är synd om alla duktiga poliser som måste stå ut med att jobba under dessa ur alla synpunkter vidriga arbetsförhållanden som råder.

     Då det gäller vapen har jag gamla och ytterst dåliga kunskaper och överlåter den debatten till er. Jag är rysligt imponerad över den kompetens, kunskap och omdöme som ni visar. Jag hoppas verkligen att Eliasson inser att Thorsell har förverkat sitt förtroende ! Min avsikt med att ge mej in i denna debatt var att visa hur desinformation och lögner genomsyrar allt fått en omfattning som är ödesdiger för tilltron till hela polisverksamheten !

 4. Ola Korsfeldt

  Det verkar som om de kriminella har beställt denna handläggning.

 5. Ola Korsfeldt

  Det demokratiska rättssamhället är satt ur spel genom polisbyråkraternas vapenhandläggning.
  Det verkar som om de kriminella har beställt detta.

 6. Ola Korsfeldt

  Genom polisbyråkraternas vapenhandläggning upphävs det demokratiska rättssamhället, då lagar godtyckligt sätts ur spel.

 7. Anders Bergstedt

  Peter Thorsell har gjort bort sej riktigt ordentligt. Han måste vara en av de som Rikspolischefen Dan Eliasson satsar utbildning för 25 miljoner på för att till varje pris ge en bild som gynnar polisen – oavsett om den ger en felaktig bild av verkligheten. Det är sällan någon blivit så sågad av kompetensen som Thorsell blivit i replikerna från Christer Back, Lars-Kristian Bergh och Peter Wrede. I stort sett är väl Peter Mangs det enda bevis på användning av legala vapen vid grov, samhällsfarlig brottslighet. Där borde väl Thorsell krypa till korset och medge att det var en TOTAL FELBEDÖMNING att ge honom vapenlicenser. Om man inte kunde förutse det varför ger man sej då på etablerade och välfungerande jägare ?

  Svaret är att då polisen misslyckas med att komma åt de kriminella skjutningarna, som sker med illegala vapen från utlandet, så försöker man att FLYTTA FOKUS ! Samma sak är det då man misslyckas med de 22.000 bostadsinbrotten varje år och lurar allmänheten att DNA-märka och göra bostäderna till ointagliga fort istället för att sätta stopp för de kriminella ligorna. Väldigt få grips och då får de knappt några straff och byts ut hela tiden.

  Samma sak är det då polisen misslyckas med att se samband mellan över 40 bränder av flyktingförläggningar. NOA lyfter fram att några tänt på inifrån trots att det är klart att listor över var dessa flyktingförläggningar finns spridits och i Danderyd brann det dagen efter sedan media spridit nyheten om det tilltänkta boendet. Det är en skandal att inte polisen gjorde något trots att VI ALLA insåg vad som direkt skulle hända. Nu säger man att det inte finns något samband och kan börja lägga ner ärenden. Det hade varit
  omöjligt om man sett samband ! Vi har uppenbarligen olika definition av vad som är samband !

  Jag har egen erfarenhet av POLISENS DESINFORMATION då det gäller såväl DNA-märkning som bostadsinbrott.Dessutom fick jag tips om de sju ouppklarade kvinnoöverfallen på Lidingö som var vattentätt. Polisen hade redan efter första överfallet blivit kallad till tipsaren och skrivit ner bakgrund och namn. Polisen förnekade i det längsta existensen av tipset ända tills jag efter sjätte överfallet fick det av uppgiftslämnaren och gjorde en egen utredning. Då började man istället att påstå att överfallen inte hörde ihop och lade ner dem eftersom ! Man förhörde inte ens den utpekade !

  Kvinnoöverfallen har Metro tagit upp och det mesta kan du hitta om du googlar på Anders Bergstedt polis eller Anders Bergstedt Lidingö. Nu är det misslyckandet med nya polisorganisationen som står i fokus !

  • Åke

   Bra formulerat Anders!
   Före Thorsell var det en överbliven polismästare som härjade och fifflade med egna lagar efter tycke och smak. Du kanske minns länsreformen när sju distrikt i Stockholm blev ett län. En prestigepumpad polismästare som vi kan kalla Johansson hade man ingen plats för. Ingen ville ha honom så han blev vapenansvarig på RPS. Thorsells bakgrund känner jag inte till men gissar att det inte är skarpaste kniven i lådan man tagit till detta uppdrag.

  • Eva Ericsson, Malmö

   Anders, gissar att det smärtar dig som en hederlig person när du ser dessa poliser som Peter Thorsell och före honom Claes Johansson som inte bryr sig om vare sig tjänsteansvar eller att följa lagen. Inte ens grundlagar som regeringsformen eller tryckfrihetsförordningen respekteras. Bedrövligt att sådana dåliga tjänstemän får hållas. Cheferna högst upp blir då delansvarige för den eländiga myndighetsutövningen. Om då inte politiker eller JO heller bryr sig, vad händer då Anders? Gissar att allmänheten tappar förtroendet både för polisen och rättsväsendet och ytterst tilltron till demokratin. Bara Sverigedemokraterna vinner på det. Tror jag, vad tror du?

   • Anders Bergstedt

    Jag får tacka Åke och Eva för supporten. Jag har just via http://www.blaljus.nu läst polisforskaren Stefan Holgerssons senaste uppdateringar. Det är frestande att bredda debatten till att gälla hela tillståndet i polisorganisationen och den av mej och andra dokumenterade desinformation av det verkliga tillståndet. Att nu Dan Eliasson beskriver att det första året varit i stort sett framgångsrikt jämnar vägen för hans förtrogna Mats Löfving, Ulf Johansson och Christian Agdur att låta Ola Stoltz, Peter Thorsell och andra att sprida sina lögnaktiga budskap. Lojaliteten måste drivas till varje pris !

    Även Riksdag och Regering har nu reagerat och har uppmanat Eliasson att komma med en rapport om det verkliga tillståndet. Jag noterar att de helsidor och övriga inslag i TV och media som kommer från cheferna i stort sett får stå oemotsagda. Vad betyder några repliker på DN Debatt ? Allt fortsätter som förut. Ingen av ovan angivna herrar är intresserad av en verklig debatt. Den enda som lyckades få Eliasson ur balans var den unga polisen Lisa Reventberg i GW:s veckans brott i SVT !

    • Jens

     Anders, bra att du fortfarande har energi kvar. Under din poliskarriär motarbetades du av en massa dåliga chefer som bara tyckte du var ”pine in ass” för dem. Högste chefen Dan Eliasson är ju bara en karriärpolitruk som skryter med att hans förra GD jobb fick han av en borgerlig regering och med det vill han säga att han var så faaaantastiskt bra så han fick jobbet trots att han bekänt sig som sosse. Nu har han gjort sig till Kejsare och sytt upp en gulddraperad uniform. Den strypsäkra slipsen hängde ned 3 centimeter och förstärkte löjet av denna fåfänga påfågel.

     Gott nytt år till er alla hederliga poliser och f d sådana.

     • Ola Korsfeldt

      Dan Elisasson är urtypen för en byråkrat som har tillsats på rent administrativa meriter och inte på några polisära eller juridiska. Han har fortfarande mycket att lära.

  • Birgitta

   Hej Anders! Ja oj vad rätt du sätter hammaren på spiken. Thorsell och hejdukarna före honom har fått härja fritt med justitieministrar som blundat och lett i njugg över dessa ”nyttiga idioter” som i politikernas intressen vrängt och hittat på regler på basis av eget tyckande. Följden har blivit misstroende mot polisens vapenhantering och jag vågar påstå att det är fullt tänktbart att Peter Mangs hade angetts som väl udda för att få pistollicenser. Det är en klyfta mellan skyttar och polisen i förtroende. Poliser som fuskar som Peter Thorsell ska naturligtvis utredas av polisens internutredare. Varför sker inte det? Jo för att ingen anmält honom dit. GÖR DET!

   • Anders Bergstedt

    Birgitta ! Jag blir tårögd över din och andras support. Den bittra sanningen är att det är fullständigt omöjligt att komma åt chefer som ljuger och mobbar- om de är lojala mot ledningen. Tro mej. Jag har försökt ! På våldsroteln löste man problemet genom att befordra den som förstört hela roteln. Polischefen med barnporr räddade man. De högsta polischefer som jag räknat upp har oerhörd lojalitet mot varandra och tiger. Jag är övertygad om att Carin Götblad mår mycket illa över utvecklingen men hon väljer att hålla tyst.

    • Ola Korsfeldt

     När det gäller ansvarstagande och ledarskap i vapenfrågan och även i andra obekväma frågor verkar det som om man ser i första hand till formen istället för till innehållet. Detta bidrar till att förtroendet för polisen avtar drastiskt, vilket i sin tur kan sätta rättstryggheten ur spel.

     • Klang

      Det har redan skett enligt min uppfattning. Men visst det kan bli värre.

    • Klang

     Men milde himmel Anders! Carin Götblad åstadkom ingenting av bestående värde. En pratmaskin som ynglade av sig en massa arbetsgrupper så snart en tidningsartikel avslöjade ett problem. Vips så gick götbladskan ut i medierna och berättade om en nyinsatt arbetsgrupp. Resultatet blev ett råttbo av arbetsgrupper utan koordinering och en förstörd organisation. Carin Götblad har samma merit i sitt cv som Eliasson dvs rätt partibok. En bra hävstång när sossarna har makten.

     Men snacka kan hon! I sökrutan här på Bergs blogg hittade jag detta:
     https://www.bergsblogg.se/?s=G%C3%B6tblad

 8. Leíf Gustavsson

  Miljöpartisterna är inte bara kända för att kräva friår med full lön åt alla eller näbbstövlar, leninglasögon och långa skägg. De är också kända vapenhatare som Kia Andreasson som är kommunalråd i Göteborg. De är förklädda kommunister som vill förbjuda vapen och bromsa all utveckling. Dom är samhällets fiender och såna filurer har sossarna lierat sig med. Vapenägare kan knappt lägga en brakare utan att riskera licenserna. En rödljuskörning eller fylla så är det rökt. Men dräggen som skjuter vilt med insmugglade vapen i 55 områden som polisen inte ens vågar patrullera i dom skiter väl i vad Thorsell och polisen gapar om. Därför jagar polisen oss hederliga med blåslampa för att visa Svenssons i stugorna handlingskraft.

 9. Jocke

  Vilket jaktförbund är det? Bra om du kunde prata ur skägget och inte glida runt

 10. Fredrik

  Vapenägare är en utsatt grupp. Polisen härjar fritt efter bästa godtycklighet utan att ställas till svars när det gäller licenshanteringen. Att Thorsell dessutom själv tar kontakt med en reporter på TV4, i tjänsten, som jag betalar honom för, och sprider rena felaktigheter kan man tycka borde vara nog för att en tjänsteman ska behöva söka sig till ett nytt yrke. TROTS detta är vapenägare pinsamt splittrade som grupp. Snabba som tusan på att sälja ut andra genom underlåtenhet. Det är förjävligt rent ut sagt. Och inte har vi någon stark kraft som drar åt andra hållet. Att jag skulle sakna något sådant var för bara några år sedan helt otänkbart. Men faktum är att det behövs. Med lite tur har i alla fall vissa av våra förbund, både på jakt och sport-sidan lärt sig verka över gränserna. Ett av jaktförbunden, som har gjort mer skada än nytta har jag dock ingen som helst tillit till.

  Iden om att kalla sportskytte för idrottsskytte är inte dum alls. Ligger mycket i det. Synd att inte ipsc-förbundet tänkte på det tidigare när man bytte namn. Utövarna där är de som är värst utsatta för godtyckligheten, samt är ett skytte där deltagarna även får motion. Som handen i handsken.

Rätta bloggen

Vi tar tacksamt emot påpekanden om upptäckta brister eller fel. Skriv till oss, gå till Om Berghs Blogg i övre menyraden.

Ställ upp för barnen

BRIS Stödföretag

Norma

En smart app för både idrottsskyttar och jägare finns att gratis ladda hem. Även hemladdare och dem som sysslar med långhållsskytte får här avancerad hjälp för att räkna ut vilka data eller avdriftskompenseringar som kan behövas. Finns för både Apple och Android. På svenska.

Vapenägarna

Sveriges vapenägares förbund hjälper sina medlemmar navigera rätt bland polisens snåriga regler och blanketter. Förbundet driver också kostnadsfritt överklagningsärenden åt medlemmar.

Stjärnadvokat som imponerar

Advokat Sven Severin är inte bara en erfaren jurist och en skicklig processförare. Han har i fallet Karl Hedin också visat ett gediget kunnande och kommer minutiöst väl förberedd till domstolsförhandlingarna.

Advokat Sven Severin
Severin Advokater

Epost: sven.severin@severinadvokater.se
Telefon  040-446700 eller  0705817473

Anonymt

 

Du kan lugnt lämna tips och om du vill vara anonym så får du samma lagliga källskydd på Berghs Blogg som du får hos Sveriges radio eller på Expressen. Berghs Blogg drivs med tillstånd av Myndigheten för press, radio och TV. MPRT brukar den förkortas. Det kommer brev anonymt med tips. Ofta görs inget med tipset för att det inte går att fråga om kompletterande information .

Att flyga 37 Viggen

Det är inte hemligt. Det bara verkar så… På flera platser kan du från en riktig cockpit flyga 37 Viggen i simulator. 

En häftig upplevelse som kräver din uppmärksamhet men i gengäld ger dig en adrenalininjektion som går utanpå det mesta. Jag har nyligen besökt F 15 flygmuseum i Söderhamn  Foto: Jonathan Lundkvistoch flugit 37:an i 60 minuter. Dessutom fikat och ätit Sveriges godaste sockerkaka.

Tack till bakerskan Eva Rystedt!

Foto: Jonathan Lundkvist

 

Nybygge

Berghs Blogg har genomgått en teknisk uppdatering och ett antal smärre tekniska fel har korrigerats. Arbetet har utförts av KFORM, Tobias Johansson.

Logo KForm

Sveriges bästa korvar