Saftig elnota för att regeringen är slapp

Riksrevisionen ger alliansregeringen svidande kritik i en rapport om det svenska elnätet. Riksrevisionens slutsats är att elpriserna har blivit högre än nödvändigt. Sena investeringar har påverkat elpriserna och kapaciteten för överföring av el i Sverige är för låg. Processerna för att ge … [Läs mer...]