JO: Regeringen struntar i grundlagen

Justitieombudsmannen konstaterar efter utredning att regeringen struntar i grundlagen. Tar flera månader på sig för att visa upp handlingar. Trots att det enligt grundlagen ska göras omgående. Inte bara en gång utan systematiskt har regeringskansliet åsidosatt reglerna för allmänhetens … [Läs mer...]

Polisen snokar olagligt

  Polischefen Jan-Olov Onshagen kallade i somras in en polis till tjänsterummet. Han frågade polisen om det var han som var den anonyma källan till uppgifter i en tidning. Att göra så är brottsligt, det är till och med ett brott mot en av våra grundlagar. Polischefens chef heter Carin … [Läs mer...]