Är Sverige en bananrepublik?

Begreppet ”bananrepublik” myntades för ett land som inte uppfyllde de vanligaste kriterierna för vår definition av demokrati. Nu finns det skäl jämföra dagsläget med definitionen av ”bananrepublik”. Så här brukade vi beskriva bananrepubliker: - beläget i tredje världen, ofta i … [Läs mer...]

Polismästarens krav: jägarna ska tvingas söka nya vapenlicenser vart 5:e år

Tycker du också att landets jägare ska tvingas söka om sina jaktvapenlicenser vart 5:e år? Eller är det bara polismästare Claes Johansson (bilden) som tycker det? Claes Johansson, rikspolisstyrelsen. Inte så noga med lagen.Polismästare Claes Johansson krävde inför riksdagsledamöter att landets … [Läs mer...]

Polismästare Claes Johansson är inte så noga med tolkningen av vapenreglerna

Under tio år var polismästare Claes Johansson ansvarig för utformningen av vapenregler och vapenlagstolkningar på rikspolisstyrelsen. Han var inte särskilt noga med lagen själv, när lagen inte passade hans åsikter. "Claes Johansson (RPS) förklarade ganska arrogant att Sverige är ett av världens … [Läs mer...]